Subscribe to Newsletter

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to usługa, w ramach której specjaliści Grant Thornton przeprowadzają niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz Twojej firmy i identyfikują te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych. Wyniki pracy audytorów wewnętrznych Grant Thornton pozwalają decydentom spółki na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W ramach usługi Grant Thornton oferuje również wsparcie spółki Klienta we wdrożeniu funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz ocenę realizowanego obecnie systemu kontroli wewnętrznej w całej organizacji lub w wybranych procesach. Nasze działania pozwalają na poprawę jakości zarządzania organizacją oraz na minimalizację ryzyka działalności.

W ramach przyjętego przez nas modelu współpracy, audyt wewnętrzny przebiega według następujących kroków:

  • Analiza udostępnionych przez Klienta dokumentów źródłowych spółki
  • Przeprowadzenie wywiadów i warsztatów z pracownikami kluczowymi dla danych obszarów działalności
  • Wskazanie zidentyfikowanych słabości oraz opracowanie rekomendacji usprawnień
  • Spotkanie z kierownictwem spółki w celu prezentacji wniosków z przeprowadzonego badania

Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie przebiega natomiast według następującego schematu:

  • Analiza i ocena aktualnie funkcjonującego audytu wewnętrznego spółki
  • Przegląd celów strategicznych i operacyjnych spółki wskazujących obszary najbardziej narażone na ryzyko
  • Analiza ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu
  • Wsparcie w opracowaniu narzędzi audytu wewnętrznego oraz ich wdrożeniu w organizacji
  • Wsparcie w realizacji zaplanowanych audytów

Zespół audytorów wewnętrznych Grant Thornton składa się z doświadczonych ekspertów autoryzowanych przez międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych, posiadających tytuł Certified Internal Auditor. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO.

Więcej informacji na temat audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

 Pobierz prezentację

Anatol Skitek

Senior Menedżer

Kontakt

T +48 61 625 1461

M +48 661 538 546

E anatol.skitek@pl.gt.com

LinkedIn

 

Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim numerem magazynu PLUS Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton