Branża medyczna

Kontakt

Rozumiejąc branżę ochrony zdrowia możemy wesprzeć naszych klientów w codziennych problemach, przygotować ich do proponowanych zmian w przepisach prawa. Pokazać, jak nowe regulacje mogą wpłynąć na ich działalność oraz wspólnie z naszymi klientami znaleźć najlepsze rozwiązania.

Podczas badania sprawozdania finansowego nie będziemy zadawać pytań dotyczących terminów specyficznych dla branży, bo je znamy. Nasi klienci nie muszą tracić czasu na powtarzanie zespołowi jakie są różnice pomiędzy lekami innowacyjnymi a generycznymi, czym jest biorównoważność, jaki wpływ na działalność ma refundacja leków, czym się różnią leki na receptę od OTC a te z kolei od suplementów diety. Zamiast tego, my możemy pomóc w znalezieniu rozwiązań dla kapitalizowania nakładów na badania i rozwój, księgowanie programów lojalnościowych, dotacji, tworzenia rezerw na refundację leków czy rachunkowym ujęciu kosztów związanych z procesem harmonizacji leków.

Branża ochrony zdrowia podlega ciągłym zmianom. W Grant Thornton branżę ochrony zdrowia rozumiemy szeroko. To nie tylko szpitale i inne placówki medyczne, ale także firmy farmaceutyczne produkujące leki, dystrybutorzy leków czy apteki. Wszystkie te podmioty mają wspólny cel, którym jest dobro pacjenta.  Nasi eksperci mają doświadczenie we współpracy z producentami leków, dystrybutorami, sieciami aptek, szpitali i przychodni. Znamy prawo farmaceutyczne, ustawę refundacyjną i ustawę o działalności leczniczej i rozumiemy, jak te przepisy, jak również ich zmiany wpływają na działalność jednostek branży ochrony zdrowia. Nasi specjaliści wielokrotnie mieli okazję komentować zmiany w ustawie refundacyjnej czy w ustawie o działalności leczniczej i przygotowywać publikacje.

Zmiany w ustawie refundacyjnej

Doskonałym przykładem, że zmiany w przepisach dotyczących branży ochrony zdrowia są zmiany w ustawie refundacyjnej. Dla podmiotów ubiegających się o dopuszczenie leku na listę leków refundowanych oznaczała ona m.in. w sprawozdawczości finansowej uwzględnienia w przychodach spółki za dany rok obrotowy kwoty, którą zarząd spółki spodziewa się zwrócić NFZ w związku z koniecznością partycypacji w kwocie przekroczenia. Z kolei dla szpitali (prywatnych i SP ZOZ) wiązała się z koniecznością rozwiązania problemów dotyczących stosowania leków, które są refundowane tylko w określonych wskazaniach a w innych nie, najczęściej dotyczących kosztów leczenia. Dla dystrybutorów wiąże się z koniecznością prowadzenia ich biznesu przy regulowanych marżach. Dla POZ zmiany w organizacji pracy i dodatkowe obowiązki nałożone na lekarzy, a nowe projekty zakładają z kolei zwiększenie ryzyka po stronie aptek (mandat za niewskazanie tańszego zamiennika)

Specjalizujemy się w:

  • badaniu sprawozdań finansowych firm farmaceutycznych, hurtowni leków, aptek, szpitali i innych placówek medycznych
  • analizie obejmująca ocenę sytuacji finansowej, wyników działalności oraz systemu kontroli wewnętrznej w szpitalach której rezultatem są rekomendacje dotyczące obniżenia ponoszonych kosztów jak również optymalizacje procesów kontrolnych
  • wsparciu w obniżeniu kosztów zakupów (materiałów i sprzętu jednorazowego użycia, energii, telekomunikacji, obsługi bankowej, itd.)
  • optymalizacji procesów finansowo – księgowych
  • optymalizacji systemu wynagrodzeń
  • wsparciu w pozyskaniu pomocy finansowej na restrukturyzację

Usługi powiązane:

Audyt

Doradztwo podatkowe

Konsulting biznesowy

Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktuj się z nami