Oceniamy zmiany jakie wprowadzi projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. #VAT ⬇️⬇️⬇️ grantthornton.pl/publikacja/zmi…

Jak mają się przepisy RODO do stosowanych do kamer w zakładach pracy? ⬇️⬇️⬇️ grantthornton.pl/publikacja/mon…

Umowy na czas określony zawarte przed 22. lutego 2016r. przekształcą się w umowy na czas nieokreślony już 22. listopada 2018 roku! Są jednak wyjątki ⬇️⬇️ grantthornton.pl/publikacja/prz…

Jakie dane musi udostępnić Administrator Danych Osobowych osobie, która powierza mu dane osobowe? #RODO ⬇️⬇️⬇️ grantthornton.pl/publikacja/obo…

Skontaktuj się z nami