Formularz inwestora – Zostań
inwestorem NewConnect i Catalyst

W co inwestować? To najczęstsze pytanie, które zadają sobie potencjalni inwestorzy. Rynek pierwotny czy rynek wtórny, inwestycje w obligacje czy tradycyjnie inwestycje w akcje, oferty publiczne czy oferty prywatne?
Jeżeli zainteresowani są Państwo informacją o potencjalnych inwestycjach proponujemy dopisanie swojego adresu mailowego do poniższej bazy. Dzięki temu otrzymywać będą Państwo informacje o planowanych przez naszych klientów prywatnych ofertach akcji i obligacji przedsiębiorstw.
Po wypełnieniu niniejszego formularza zostaniecie Państwo wpisani do bazy inwestorów indywidualnych Grant Thornton. Każdy z inwestorów będzie otrzymywał wyłącznie istotne informacje – według zadeklarowanych poniżej preferencji – o możliwości uczestnictwa w interesujących inwestycjach w spółki planujące pozyskanie kapitału. Możemy Państwa zapewnić, że teasery informacyjne i memoranda przygotowywane są przez nas z najwyższą starannością i rzetelnym komentarzem na temat ryzyka towarzyszącego poszczególnym ofertom.

Dane osobowe

Imię i Nazwisko/Firma*:

Adres lub miejsce siedziby firmy:

Ulica*:
Kod*:
Miejscowość*:

Dane kontaktowe:

Telefon:
Telefon komórkowy:
Fax:
E-mail*:

Posiadanie rachunku maklerskiego:

Tak
Nie

Dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne:

Uczestnictwo w ofercie publicznej
Uczestnictwo w ofercie prywatnej / PRE IPO
Brak doświadczenia w inwestowaniu w akcje lub udziały

Preferowane instrumenty finansowe:

tylko akcje
tylko obligacje
akcje i obligacje

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. o.o. Sp. k. w celu umożliwienia prezentacji projektów inwestycyjnych klientów Grant Thornton Frąckowiak Sp. o.o. Sp. k. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Firma Grant Thornton Frąckowiak Sp. o.o. Sp. k. zapewnia prawo do wglądu i zmiany moich danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18. lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
*-pola wymagane
Skontaktuj się z nami