Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Spotkanie jest poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W tym roku Forum odbędzie się w dniach 14-15 września w Hotelu Gromada w Warszawie. Grant Thornton jest Partnerem tego wydarzenia.

Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem: „Rok 2015 – czas kluczowych decyzji biznesowych i organizacyjnych w bankowości spółdzielczej”. Najważniejszym celem spotkania jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji środowiska bankowości spółdzielczej z udziałem zaproszonych gości na temat przyszłego kształtu umów zrzeszenia oraz autonomii działania banków w świetle nowej ustawy o bankach spółdzielczych, pożądanego modelu biznesowego sprzyjającego bezpiecznemu rozwojowi sektora, wyzwań bankowości elektronicznej pod kątem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także programów unijnych realizowanych z udziałem banków spółdzielczych czy programów szkoleniowych dla banków i ich klientów.

Wydarzenie zorganizowane jest przez Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej.

Udział w konferencji dla przedstawicieli banków, instytucji finansowych oraz przedstawicieli środowiska naukowego jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej informacji na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2015

Skontaktuj się z nami