Grant Thornton ekspertem BPO/SSC

meeting_001_lavender_low13 listopada 2014r. Brygida Ołdakowska – BPO/SSC Partner w Grant Thornton poprowadzi w ramach warsztatów „Procesy personalne w działalności Centrum Usług Wspólnych” zorganizowanych przez MMC Polska – MM Conferences – prelekcję na temat: PROBLEMATYCZNE ASPEKTY CONTROLLINGU HR W CUW.

Podczas prezentacji omówione zostaną następujące kluczowe zagadnienia:

  1. Organizacja pracy zespołu
  2. Kompetencje
  3. Ocena kosztów i efektywności
  4. Wskaźniki opłacalności

Eksperci Grant Thornton, korzystając z własnych wieloletnich doświadczeń na rynku polskim oraz doświadczeń naszej sieci na świecie, oferują wsparcie dla klientów posiadających własne centrum usług wspólnych oraz dla tych, którzy już przekazali swoje procesy biznesowe do centrów BPO. Wspieramy naszych klientów planujących transformację procesów biznesowych prezentując alternatywne koncepcje dotyczące zarządzania usługą BPO/SSC oraz poziomu i skali centralizacji usług. Tworzymy odpowiednie SLA i proponujemy wskaźniki do monitorowania poziomu świadczonych usług. Pomagamy mapować i optymalizować procesy biznesowe oraz strukturę organizacyjną i proponujemy narzędzia IT wspierające efektywność procesów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj >> Agenda <<

Skontaktuj się z nami