Grant Thornton partnerem kampanii „For better data flow”

Bardzo miło jest nam poinformować, że ekspert Grant Thornton dołączył do składu Rady Programowej kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”. Kampania jest adresowana do wszystkich uczestników szeroko rozumianego procesu transakcyjnego, a jej celem jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowane pomoże usprawnić realizację procesów transakcyjnych.

W skład Rady Programowej weszło wielu znanych i cenionych doradców transakcyjnych, w tym biegły rewident i partner Grant Thornton, Dariusz Gałązka, który przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

Efektem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych, który zostanie zaprezentowany w październiku  podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego.

Kampanie zainicjowała firma FORDATA, która jest pionierem technologii Virtual Data Room, a także wspiera realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

Aby dowiedzieć się więcej o kampanii, zapraszamy na stronę efektywnetransakcje.pl.

Skontaktuj się z nami