Justyna Nykiel – moja historia

Rozpoczynając studia prawnicze zupełnie inaczej wyobrażałam sobie swoją przyszłość i nie przypuszczałam nawet, że moja kariera może rozwijać się w zupełnie odmiennym kierunku.

Czas studiów był dla mnie nie tylko czasem zdobywania wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim okresem poznawania nowych, interesujących ludzi. Od samego początku zaangażowałam się też z ogromną radością w działalność organizacji studenckiej, która skutecznie wypełniała czas wolny. Z biegiem lat, rzecz jasna ustąpić musiała miejsca potrzebie zdobywania doświadczenia zawodowego i koniecznością odbywania praktyk.

Jednakże kancelaryjna rzeczywistości i rozwijające się stopniowo zainteresowania prawem gospodarczym bardzo szybko zweryfikowały moje plany i wstępne założenia. Prawo bowiem wyznacza jedynie ramy funkcjonowania podmiotów w obrocie gospodarczym i wyposaża je w narzędzia pozwalające obrót ten usprawnić, gwarantując przy tym konieczny poziom bezpieczeństwa. Nauka samych zasad – choć niewątpliwie niezbędna – nie pozwala jednak na pełne zrozumienie wielu instytucji i regulacji.

Szukając możliwości uzupełnienia zdobywanej wiedzy postanowiłam spróbować swoich sił z na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i był to strzał w przysłowiową „dziesiątkę”. Pozwoliło to spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy przez co otworzyło cały wachlarz nowych możliwości, tam też po raz pierwszy zetknęłam się z Grant Thornton. Jako, że koniec studiów zbliżał się nieubłagalnie, to Grant Thornton wydał mi się idealnym miejscem do poznania pracy w zupełnie odmiennych niż dotychczas poznane warunkach. 

W ten oto sposób trafiłam jako praktykantka do Zespołu Transakcji Kapitałowych Grant Thornton i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zadania odpowiadające moim zainteresowaniom, uzupełniające zdobytą wiedzę teoretyczną, uzależniający dreszczyk emocji towarzyszący większości procesów i wreszcie otoczenie. Zespół młodych, dynamicznych i imponująco bystrych ludzi, którzy szybko zarazili mnie pasją i zaangażowaniem w wykonywaną pracę, a przede wszystkim chętnie służyli pomocą. Nigdy nie było pytań niemądrych, nigdy też nie brakowało czasu na wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Praktyki w Grant Thornton uczyniłam ostatecznym weryfikatorem moich preferencji i upodobań i przyznać należy, że miejsce to okazało się być bezkonkurencyjne. Kiedy więc, pojawiła się propozycja odbycia stażu, nie wahałam się nawet przez moment. Pół roku później zostałam pracownikiem Zespołu transakcji kapitałowych Grant Thornton. Na co dzień zajmuję się obsługą prawną realizowanych w nim procesów, których głównym celem jest optymalizacja podatkowa prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Zakładanie oraz likwidowanie spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fuzje i przejęcia, podziały, połączenia i przekształcenia spółek, zmiany struktur właścicielskich, operacje związane z transferami udziałów i akcji, czy wreszcie aporty to tylko namiastka tego jak kształtują się zadania i projekty realizowane przez zespół, którego jestem dumnym członkiem. 

Moja przygoda z Grant Thornton trwa nadal i rozwija się każdego dnia. I choć praca w GT bywa wymagająca, często nie pozwala na odpoczynek i ciągle podnosi poprzeczkę, to  mam nadzieję, że w przyszłości zaowocuje zaspokojeniem ambicji i poczuciem spełnienia zawodowego.

 

Justyna Nykiel, Senior Konsultant w Departamencie Kancelarii Prawnej

Skontaktuj się z nami