Audyt

Poznaj ostatnie zmiany Ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdania z działalności 19.05.2017

Dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz.1333) obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdania z(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zastosowanie metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 13.04.2017

Wydana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w 2014 roku zmiana do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (MSR 27) przywraca możliwość ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15 13.03.2017

W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oczekuje,(...)
Czytaj więcej →
Audyt

MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Jak zrobić pierwszy krok? 13.03.2017

1 stycznia 2018 roku będzie pierwszym dniem stosowania nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody z umów z klientami. Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z regulacjami międzynarodowymi będą(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiany w Ustawie o rachunkowości dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.01.2017

Do ustawy o rachunkowości (dalej: Uor) wprowadzono kilka zmian dotyczących grup kapitałowych i sporządzanych przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej: SSF), które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Generalnie nowe(...)
Czytaj więcej →
Audyt

JPK wymaga zmian w kontroli wewnętrznej firm 10.01.2017

Analiza JPK pozwoli Ministerstwu Finansów na szybkie zidentyfikowanie podatników, którzy odliczyli VAT od faktur wystawionych przez niezarejestrowanych czynnych podatników VAT. Kontrola wewnętrzna jest narzędziem, które można wykorzystać do wyeliminowania(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Istotność w sprawozdaniu finansowym 20.12.2016

Zasada istotności w sprawozdaniu finansowym określa, jakie zdarzenia występujące w spółce wpływają znacząco na sytuację finansową jednostki i powinny zostać ujęte w sprawozdaniu. Jeśli ich wpływ jest nieznaczący, mogą(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2016 roku 21.11.2016

Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 będą sporządzane w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Wiąże się to z wprowadzeniem zmian w bieżącym sprawozdaniu finansowym jak i stosowanej(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo musi być zmieniane, bo świat wokół nas się zmienia i system prawny musi za tymi zmianami nadążyć. Poza tym, w przepisach jest mnóstwo błędów i luk, więc trzeba te braki naprawiać, produkując nowe ustawy. Dlatego rozumiemy starania legislatorów, by naprawiać polskie prawo i doceniamy ich dobre intencje. Jednak mamy przekonanie, że skala produkcji prawa w Polsce jest już zdecydowanie za duża i zwyczajnie wymknęła się polskiemu państwu spod kontroli.

 

TomaszWróblewski PartnerZarządzający w Grant Thornton

Jeszcze na początku obecnej dekady polski biznes był niemal jednomyślny – zdecydowana większość przedsiębiorców i menedżerów uważała, że przyjęcie przez Polskę euro pomogłoby ich firmom. Kryzys w strefie euro z lat 2010-2011, wywołany problemami fiskalnymi Grecji, Hiszpanii i Włoch, sprawił jednak, że polski biznes stopniowo nabierał wątpliwości i zaczął doceniać fakt posiadania przez Polskę własnej waluty.

 

Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki Associate Partner Zarządzanie Ryzykiem Finansowym Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami