Audyt

Jedna różnica mniej pomiędzy bankiem PSR-owym a MSR-owym – nie będzie już przychodów zastrzeżonych 22.01.2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 czerwca (Dz. U. poz. 1271) oraz z 12 października (Dz. U. poz. 1965) zmieniły rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Straty z tytułu umów o budowę od 1 stycznia 2018 03.01.2018

Wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku MSSF 15 zmienia się standard stosowany do ujmowania strat z tytułu umów o budowę.
Czytaj więcej →
Audyt, Purpurowy Informator, Raporty

Zmiany w przepisach audytowych – nowe obowiązki spółek 28.12.2017

Przełom roku oznacza ważne zmiany dla spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania publicznego. Zmieniają się zasady wyboru audytorów i współpracy z nimi. Jak przygotować się do tych zmian? 21 czerwca(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Wpływ wprowadzenia zysków kapitałowych w CIT na odroczony podatek dochodowy 11.12.2017

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych odrębnego źródła przychodów w formie zysków kapitałowych może mieć wpływ na wartość aktywa z tytułu odroczonego(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Przygotuj się do zmian w przepisach audytowych 08.12.2017

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, powinny wprowadzić nowe regulacje wymagane Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, aby uniknąć kar administracyjnych. Kary finansowe nie(...)
Czytaj więcej →
Audyt

KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe to kolejne zmiany do MSR, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku 04.12.2017

Nowa interpretacja KIMSF 22 określa, jaki kurs przeliczenia powinien być stosowany do transakcji w walutach obcych, które wiążą się z otrzymaniem bądź wydatkowaniem zaliczkowej zapłaty księgowanej przed ujęciem odpowiedniego(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiana do MSR 40, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku 07.11.2017

8 grudnia 2016 roku opublikowano zmianę do standardu MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Nowelizacja ta polega na uściśleniu zapisów dotyczących zmiany kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji. Zmiana sposobu użytkowania(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2017

W lipcu 2016 roku tzw. Rozporządzenie MAR wprowadziło obowiązek sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych, czyli tzw. insiderów, przez spółki giełdowe, spółki notowane w systemie NewConnect  oraz(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami