Audyt

Czy biegły rewident jest „insiderem”? Audytor na liście osób mających dostęp do informacji poufnych 16.10.2017

W lipcu 2016 roku tzw. Rozporządzenie MAR wprowadziło obowiązek sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych, czyli tzw. insiderów, przez spółki giełdowe, spółki notowane w systemie NewConnect  oraz(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Nowe spojrzenie na utratę wartości aktywów finansowych zgodne z MSSF 9 30.08.2017

W 2018 roku straci ważność dotychczasowy Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Standard ten był wielokrotnie krytykowany, szczególnie po kryzysie finansowym, za zbyt późne ujawnienia(...)
Czytaj więcej →
Audyt

MSSF 9 – kolejne wyzwanie na 2018 rok 30.08.2017

2018 rok przyniesie spółkom sporządzającym sprawozdania finansowe według standardów międzynarodowych dwie wielkie zmiany – wejście w życie MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 Instrumenty finansowe.(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Poznaj ostatnie zmiany Ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdania z działalności 19.05.2017

Dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz.1333) obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdania z(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zastosowanie metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 13.04.2017

Wydana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w 2014 roku zmiana do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (MSR 27) przywraca możliwość ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15 13.03.2017

W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oczekuje,(...)
Czytaj więcej →
Audyt

MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Jak zrobić pierwszy krok? 13.03.2017

1 stycznia 2018 roku będzie pierwszym dniem stosowania nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody z umów z klientami. Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z regulacjami międzynarodowymi będą(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiany w Ustawie o rachunkowości dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.01.2017

Do ustawy o rachunkowości (dalej: Uor) wprowadzono kilka zmian dotyczących grup kapitałowych i sporządzanych przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej: SSF), które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Generalnie nowe(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Niestabilność systemu prawnego hamuje polskich przedsiębiorców. Legislatorzy niestety wciąż nie zdają sobie z tego sprawy, bijąc kolejne rekordy w produkcji prawa. Po poprzednich rekordowych latach mogłoby się wydawać, że tempo tworzenia nowych ustaw i rozporządzeń musi spaść, a obszarów które wymagają zmiany przepisów będzie coraz mniej. Tymczasem jest odwrotnie i polscy przedsiębiorcy jeszcze bardziej toną w gąszczu nowych przepisów.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Zamiana stawki 8% na 5% dla produktów żywnościowych i napojów bezalkoholowych oznaczałoby dla budżetu koszt maksymalnie kilkuset milionów złotych. Przy wpływach VAT na zakładanym na 2017 r. poziomie 143,5 mld zł – to bardzo niewielka kwota, tymczasem korzyść dla przedsiębiorców byłaby ogromna.

 

Małgorzata Samborska Doradca podatkowy, Dyrektor Zespołu Doradztwa dla Branży Artykuły Spożywcze i Napoje

Rynek Catalyst bez wątpienia pozostaje niekwestionowanym liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Warto również zaznaczyć, że nie zachwiały nim takie wydarzenia polityczne jak brytyjskie referendum w sprawie Brexit czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, polski rynek długu korporacyjnego, dzięki nieznacznej korelacji z zagranicą stanowi stabilną ofertę i ostoję dla inwestorów, charakteryzujących się awersją do ryzyka.

 

 

Rafał Śmigórski Partner w departamencie Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami