Audyt

Poznaj ostatnie zmiany Ustawy o rachunkowości dotyczące sprawozdania z działalności 19.05.2017

Dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2015 r. poz.1333) obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, które wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdania z(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zastosowanie metody praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 13.04.2017

Wydana przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w 2014 roku zmiana do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 27 (MSR 27) przywraca możliwość ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Sprawozdania spółek giełdowych a MSSF 15 13.03.2017

W 2018 roku wchodzi w życie nowy MSSF 15, który będzie regulował ujęcie przychodów – jednej z najważniejszych wartości sprawozdania finansowego. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oczekuje,(...)
Czytaj więcej →
Audyt

MSSF 15 Przychody z umów z klientami. Jak zrobić pierwszy krok? 13.03.2017

1 stycznia 2018 roku będzie pierwszym dniem stosowania nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody z umów z klientami. Spółki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z regulacjami międzynarodowymi będą(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiany w Ustawie o rachunkowości dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 30.01.2017

Do ustawy o rachunkowości (dalej: Uor) wprowadzono kilka zmian dotyczących grup kapitałowych i sporządzanych przez nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (dalej: SSF), które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku. Generalnie nowe(...)
Czytaj więcej →
Audyt

JPK wymaga zmian w kontroli wewnętrznej firm 10.01.2017

Analiza JPK pozwoli Ministerstwu Finansów na szybkie zidentyfikowanie podatników, którzy odliczyli VAT od faktur wystawionych przez niezarejestrowanych czynnych podatników VAT. Kontrola wewnętrzna jest narzędziem, które można wykorzystać do wyeliminowania(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Istotność w sprawozdaniu finansowym 20.12.2016

Zasada istotności w sprawozdaniu finansowym określa, jakie zdarzenia występujące w spółce wpływają znacząco na sytuację finansową jednostki i powinny zostać ujęte w sprawozdaniu. Jeśli ich wpływ jest nieznaczący, mogą(...)
Czytaj więcej →
Audyt

Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2016 roku 21.11.2016

Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 będą sporządzane w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Wiąże się to z wprowadzeniem zmian w bieżącym sprawozdaniu finansowym jak i stosowanej(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Niestabilność systemu prawnego hamuje polskich przedsiębiorców. Legislatorzy niestety wciąż nie zdają sobie z tego sprawy, bijąc kolejne rekordy w produkcji prawa. Po poprzednich rekordowych latach mogłoby się wydawać, że tempo tworzenia nowych ustaw i rozporządzeń musi spaść, a obszarów które wymagają zmiany przepisów będzie coraz mniej. Tymczasem jest odwrotnie i polscy przedsiębiorcy jeszcze bardziej toną w gąszczu nowych przepisów.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Zamiana stawki 8% na 5% dla produktów żywnościowych i napojów bezalkoholowych oznaczałoby dla budżetu koszt maksymalnie kilkuset milionów złotych. Przy wpływach VAT na zakładanym na 2017 r. poziomie 143,5 mld zł – to bardzo niewielka kwota, tymczasem korzyść dla przedsiębiorców byłaby ogromna.

 

Małgorzata Samborska Doradca podatkowy, Dyrektor Zespołu Doradztwa dla Branży Artykuły Spożywcze i Napoje

Rynek Catalyst bez wątpienia pozostaje niekwestionowanym liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Warto również zaznaczyć, że nie zachwiały nim takie wydarzenia polityczne jak brytyjskie referendum w sprawie Brexit czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, polski rynek długu korporacyjnego, dzięki nieznacznej korelacji z zagranicą stanowi stabilną ofertę i ostoję dla inwestorów, charakteryzujących się awersją do ryzyka.

 

 

Rafał Śmigórski Partner w departamencie Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami