Doradztwo europejskie

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie łódzkim 22.08.2017

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach kolejnej edycji konkursu INNOSBZ 22.08.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOSBZ.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

„Biznes na obcasach” szansą dla kobiet na własną działalność gospodarczą! 12.07.2017

Udział w projekcie „Biznes na obcasach” to idealna okazja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet zamieszkujących obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Projekty aplikacyjne szansą na badania naukowe i prace rozwojowe 26.06.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie realizacji badań naukowych i prace rozwojowych.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z Wielkopolski 31.05.2017

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przeprowadzenie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. W ramach konkursu będzie można zmodernizować procesy produkcyjne i posiadane budynki oraz(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Współpraca z Polską Wschodnią się opłaca 22.05.2017

Program Operacyjny Polska Wschodnia ogłosił drugą edycję konkursu na wsparcie inwestycyjne dla MŚP z terenu całej Polski, działających w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego z przedsiębiorstwem z terenu województw: lubelskiego,(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Działasz na Lubelszczyźnie? Są dotacje na opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub procesu! 22.05.2017

W ramach konkursu na badania celowe wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na obszarze województwa lubelskiego.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Szansa na dofinansowanie innowacji w Województwie Opolskim 22.05.2017

Po raz kolejny w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Województwo Opolskie planuje dofinansować projekty innowacyjne w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014 – 2020. Planowany w(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Niestabilność systemu prawnego hamuje polskich przedsiębiorców. Legislatorzy niestety wciąż nie zdają sobie z tego sprawy, bijąc kolejne rekordy w produkcji prawa. Po poprzednich rekordowych latach mogłoby się wydawać, że tempo tworzenia nowych ustaw i rozporządzeń musi spaść, a obszarów które wymagają zmiany przepisów będzie coraz mniej. Tymczasem jest odwrotnie i polscy przedsiębiorcy jeszcze bardziej toną w gąszczu nowych przepisów.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Zamiana stawki 8% na 5% dla produktów żywnościowych i napojów bezalkoholowych oznaczałoby dla budżetu koszt maksymalnie kilkuset milionów złotych. Przy wpływach VAT na zakładanym na 2017 r. poziomie 143,5 mld zł – to bardzo niewielka kwota, tymczasem korzyść dla przedsiębiorców byłaby ogromna.

 

Małgorzata Samborska Doradca podatkowy, Dyrektor Zespołu Doradztwa dla Branży Artykuły Spożywcze i Napoje

Rynek Catalyst bez wątpienia pozostaje niekwestionowanym liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Warto również zaznaczyć, że nie zachwiały nim takie wydarzenia polityczne jak brytyjskie referendum w sprawie Brexit czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, polski rynek długu korporacyjnego, dzięki nieznacznej korelacji z zagranicą stanowi stabilną ofertę i ostoję dla inwestorów, charakteryzujących się awersją do ryzyka.

 

 

Rafał Śmigórski Partner w departamencie Doradztwa Transakcyjnego w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami