Doradztwo europejskie

Dofinansowanie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskim 14.05.2018

Pod koniec kwietnia Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty dotyczące zaplecza i prac B+R w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Rozwój sfery(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe 14.05.2018

Pod koniec kwietnia Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ogłosił nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty tworzenia bądź rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Samorządy spóźniają się z rewitalizacją 28.03.2018

Do końca 2017 roku jedynie 39 proc. gmin uchwaliło projekty rewitalizacyjne. Najlepiej radzi sobie Małopolska i miasta, największe zaległości mają gminy wiejskie oraz samorządowcy z województwa Pomorskiego. Obecna perspektywa finansowa(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Dotacje na wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 19.03.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014 – 2020. Mikro-, małe(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Wspieramy i rozwijamy sektor stoczniowy! 19.03.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOship, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór rozpocznie się już pod koniec kwietnia br.(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

10 kwietnia rusza dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych w MŚP 13.03.2018

PARP w marcu br. ogłosiło nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dofinansowanie projektów dotyczących zakupu od Instytucji Otoczenia Biznesu usługi proinnowacyjnej w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Dofinansowanie prac B+R dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence już od kwietnia 07.03.2018

NCBiR w lutym br. ogłosiło nabór wniosków dla przedsiębiorstw posiadających certyfikat Seal of Excellence o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów R&D regionalnych agend naukowo-badawczych” 07.03.2018

NCBiR od połowy marca prowadzić będzie nabór projektów konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorcami dotyczących prac R&D, wpisujących się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami