Doradztwo europejskie

Pociąg do funduszy – konkurs „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” 06.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosili nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Sieć otwartych innowacji w Programie Inteligentny Rozwój – pilotażowy konkurs na granty dla MŚP 06.10.2017

W pierwszej połowie października rusza pilotażowy konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w obszarze innowacji produktowej lub procesowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw po raz kolejny 04.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejne konkursy dla przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie łódzkim 22.08.2017

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach kolejnej edycji konkursu INNOSBZ 22.08.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOSBZ.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

„Biznes na obcasach” szansą dla kobiet na własną działalność gospodarczą! 12.07.2017

Udział w projekcie „Biznes na obcasach” to idealna okazja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet zamieszkujących obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Projekty aplikacyjne szansą na badania naukowe i prace rozwojowe 26.06.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie realizacji badań naukowych i prace rozwojowych.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z Wielkopolski 31.05.2017

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przeprowadzenie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. W ramach konkursu będzie można zmodernizować procesy produkcyjne i posiadane budynki oraz(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Postrzeganie firm rodzinnych w Polsce bardzo się w ostatnich latach zmieniło. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że biznes rodzinny i w ogóle biznes prywatny, to kluczowy element naszej gospodarki oraz że firma rodzinna to firma godna zaufania, gdzie miernikiem sukcesu jest nie bieżący zysk, ale trwałość na pokolenia.

 

Dariusz Bednarski Partner Zarządzający w Grant Thornton, Lider Zespołu Doradztwa dla firm rodzinnych

Informacja o tym, że produkcja prawa w Polsce w końcu wyhamowała, to dobra wiadomość dla gospodarki. W niespełna trzyletniej historii badania odnotowaliśmy już podobną sytuacje w ujęciu kwartalnym. Okazało się jednak, że wtedy był to tylko krótki wyjątek od reguły. Obawiam się, że podobnie będzie tym razem, bo niestety nic nie wskazuje, aby omawiany spadek był efektem systemowego ograniczania regulacji.

 

Tomasz Wróblewski Partner Zarządzający w Grant Thornton

Przed rokiem, kiedy dyrektorzy finansowi po kilku latach dużego optymizmu po raz pierwszy zaczęli patrzeć na kolejne miesiące w mniej różowych barwach, trudno było się dziwić takim nastrojom – przewidywano spadek dynamiki wzrostu gospodarczego, Brexit wywołał falę wątpliwości co do przyszłości UE, a firmom coraz trudniej było pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Jednak tegoroczne wyniki badania pokazują, że pesymistyczny scenariusz w ubiegłym roku nie spełnił się i polskie przedsiębiorstwa osiągnęły dobre wyniki. Niemniej wśród dyrektorów finansowych widoczna jest duża rozwaga co do kolejnych kroków i wydaje się, że starają się przygotować swoje firmy na różne ewentualności

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami