Doradztwo europejskie

Kredyt na innowacje technologiczne – IV edycja! 22.01.2018

15 stycznia ruszyła IV już edycja Kredytu na innowacje technologiczne w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nabór wniosków wystartuje 15 lutego i potrwa do(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.3 RPO WO 2014-2020 09.01.2018

Zarząd Województwa Opolskiego dnia 27 grudnia uchwałą nr 4858/2017 ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych w(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu sektorowego IUSER 04.01.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór projektów dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Kolejne miliardy z funduszy unijnych do rozdania w 2018 r. 03.01.2018

2018 rok przyniesie kolejne miliardy z funduszy europejskich dla przedsiębiorców w poszczególnych konkursach na szczeblu krajowym i regionalnym.   
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Dotacje dla przedsiębiorstw w Województwie Śląskim na wdrożenie innowacji technologicznej 21.12.2017

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców w Województwie Śląskim w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej)(...)
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Łódzkie stawia na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej 21.12.2017

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego z początkiem 2018 roku przy wsparciu z funduszy unijnych będą mogli rozwinąć swoje firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Z początkiem Nowego Roku startuje dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach z Województwa Zachodniopomorskiego 21.12.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkurs dla przedsiębiorców na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
Czytaj więcej →
Doradztwo europejskie

Od Nowego Roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim 21.12.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkurs dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami