Outsourcing finansowo-księgowy

Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej 28.09.2017

Można śmiało powiedzieć, że niemalże na co dzień zauważamy dynamiczny rozwój elektronizacji w naszym kraju. Nasz ustawodawca w szybkim tempie projektuje i wdraża nowe przepisy, które właśnie tą elektronizację(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Od 2017 dodatkowe raporty spółek giełdowych 05.09.2017

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych (dyrektywa 2014/95/UE) , od 2017 roku duże polskie spółki giełdowe poza tradycyjnymi raportami o wynikach będą musiały publikować również raporty(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Limitowana wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z nabywaniem usług niematerialnych 16.08.2017

Minister Rozwoju i Finansów w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieścił obszerny projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, którego jednym(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Obowiązek przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z konta 04.07.2017

23 maja 2017 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Minister Rozwoju i Finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, którego jednym z założeń(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Leasing – jak rozróżnić operacyjny od finansowego? 12.06.2017

Leasing jest tematem bardzo obszernym. Można by napisać wiele artykułów, a nawet książkę, a temat nadal byłby niewyczerpany. Ja skupiłam się na najważniejszych cechach oraz różnicach dotyczących leasingu operacyjnego(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Nie zapominajmy o profesjonalizmie w księgowości 22.05.2017

Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, jest zbiorem zasad etycznych właściwych dla wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości. Celem kodeksu jest tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego.(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego z VAT 04.04.2017

Z każdym rokiem wzrasta liczba przeprowadzanych transakcji z kontrahentami z Unii Europejskiej. Transakcje te rodzą wiele pytań wśród polskich przedsiębiorców. Co do zasady głównie podatnicy VAT zarejestrowani jako czynni(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny – przywilej czy obowiązek? 13.03.2017

Teoretycznie, wydaje się oczywiste, że osoby obowiązkowo ubezpieczone są zobowiązane do tego, aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoich najbliższych nieposiadających własnego tytułu do ubezpieczenia. Nie mniej jednak niejednokrotnie zdarzają(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Postrzeganie firm rodzinnych w Polsce bardzo się w ostatnich latach zmieniło. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że biznes rodzinny i w ogóle biznes prywatny, to kluczowy element naszej gospodarki oraz że firma rodzinna to firma godna zaufania, gdzie miernikiem sukcesu jest nie bieżący zysk, ale trwałość na pokolenia.

 

Dariusz Bednarski Partner Zarządzający w Grant Thornton, Lider Zespołu Doradztwa dla firm rodzinnych

Informacja o tym, że produkcja prawa w Polsce w końcu wyhamowała, to dobra wiadomość dla gospodarki. W niespełna trzyletniej historii badania odnotowaliśmy już podobną sytuacje w ujęciu kwartalnym. Okazało się jednak, że wtedy był to tylko krótki wyjątek od reguły. Obawiam się, że podobnie będzie tym razem, bo niestety nic nie wskazuje, aby omawiany spadek był efektem systemowego ograniczania regulacji.

 

Tomasz Wróblewski Partner Zarządzający w Grant Thornton

Przed rokiem, kiedy dyrektorzy finansowi po kilku latach dużego optymizmu po raz pierwszy zaczęli patrzeć na kolejne miesiące w mniej różowych barwach, trudno było się dziwić takim nastrojom – przewidywano spadek dynamiki wzrostu gospodarczego, Brexit wywołał falę wątpliwości co do przyszłości UE, a firmom coraz trudniej było pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Jednak tegoroczne wyniki badania pokazują, że pesymistyczny scenariusz w ubiegłym roku nie spełnił się i polskie przedsiębiorstwa osiągnęły dobre wyniki. Niemniej wśród dyrektorów finansowych widoczna jest duża rozwaga co do kolejnych kroków i wydaje się, że starają się przygotować swoje firmy na różne ewentualności

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami