Outsourcing finansowo-księgowy

Podatek u źródła – pobór podatku, zwolnienia, certyfikat rezydencji 11.06.2018

Polskie przedsiębiorstwa kupujące usługi od podmiotów mających swoją siedzibę poza terytorium Polski powinny pamiętać o zweryfikowaniu danych transakcji pod kątem powstania obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła.(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy, Purpurowy Informator, Raporty

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) 08.06.2018

Kolejna zmiana ustawy o podatku VAT wprowadza nowe rozwiązanie – dodatkową metodę dokonywania płatności – mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Przepisy o split payment, czyli mechanizmie podzielonej płatności(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Ulga na złe długi 23.05.2018

Procedura ulgi na złe długi uregulowana została w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Umożliwia ona przedsiębiorcy, który nie otrzymał od kontrahenta(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Przedsiębiorco, sprawdź czy pomoc de minimis jest dla Ciebie 23.04.2018

Pomoc de minimis to forma wsparcia sektora MŚP, czyli sektora małych i średnich przedsiębiorstw oferowana przez Państwo. W jego skład zgodnie z załącznikiem do Zalecenia Komisji z dnia 6(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Procedura MOSS 19.02.2018

Procedura MOSS to mały punkt kompleksowej obsługi (z ang. Mini One Stop Shop). Dotyczy ona usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych. Szczegółowo zakres usług,  dla(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Depozyt nieprawidłowy – co należy wiedzieć? 22.01.2018

Depozyt nieprawidłowy ma miejsce wtedy, gdy przechowawca ma możliwość dysponowania przekazanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami (w praktyce są to zwykle pieniądze).
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Zmiany w kasach fiskalnych od 2018 roku 12.12.2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Ograniczony katalog wydatków stanowiących KUP już od przyszłego roku 27.11.2017

13 listopada 2017 roku Parlament RP przekazał do podpisu Prezydentowi nowelizacje trzech ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami