Outsourcing finansowo-księgowy

Procedura MOSS 19.02.2018

Procedura MOSS to mały punkt kompleksowej obsługi (z ang. Mini One Stop Shop). Dotyczy ona usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz usług elektronicznych. Szczegółowo zakres usług,  dla(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Depozyt nieprawidłowy – co należy wiedzieć? 22.01.2018

Depozyt nieprawidłowy ma miejsce wtedy, gdy przechowawca ma możliwość dysponowania przekazanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami (w praktyce są to zwykle pieniądze).
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Zmiany w kasach fiskalnych od 2018 roku 12.12.2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Ograniczony katalog wydatków stanowiących KUP już od przyszłego roku 27.11.2017

13 listopada 2017 roku Parlament RP przekazał do podpisu Prezydentowi nowelizacje trzech ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Oddział spółki zagranicznej w Polsce a problemy z NIP-em 27.11.2017

Podmiot zagraniczny rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, najczęściej wybiera jedną z dwóch form jej prowadzenia – działanie poprzez spółkę córkę lub prowadzony na terytorium Polski oddział. Decydując się(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Mechanizm podzielonej płatności – na czym polega i kogo będzie dotyczył? 07.11.2017

28 września 2017 roku do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający mechanizm podzielonej płatności (z ang. „split payment”).(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych w formie elektronicznej 28.09.2017

Można śmiało powiedzieć, że niemalże na co dzień zauważamy dynamiczny rozwój elektronizacji w naszym kraju. Nasz ustawodawca w szybkim tempie projektuje i wdraża nowe przepisy, które właśnie tą elektronizację(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing finansowo-księgowy

Od 2017 dodatkowe raporty spółek giełdowych 05.09.2017

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie obowiązku raportowania danych niefinansowych (dyrektywa 2014/95/UE) , od 2017 roku duże polskie spółki giełdowe poza tradycyjnymi raportami o wynikach będą musiały publikować również raporty(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami