Outsourcing płac i kadr

Funkcjonowanie rady pracowników- obowiązek pracodawcy 02.07.2018

Bycie pracodawcą to trudne i odpowiedzialne zadanie. Podmiot  zatrudniający pracowników musi być świadomy obowiązków, które na nim ciążą. Wiele z nich jest ściśle związanych z osiąganą wielkością zatrudnienia. Pracodawcy,(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Rekompensata za naruszenie normy odpoczynku dobowego 12.06.2018

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania nie tylko norm czasu pracy, ale także norm odpoczynku. W kodeksie pracy, podobnie jak dla norm czasu pracy wskazano dwa rodzaje norm odpoczynku, który musi(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Karnety sportowe – czy powstaje obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej 04.04.2018

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej oraz prowadzenia przy jej pomocy ewidencji obrotu przedsiębiorstwa, dotyczy wszystkich podatników, prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Od kwietnia nowe kategorie ryzyka i obniżenie składki wypadkowej 14.03.2018

Już 1 kwietnia 2018 r. zostaną ogłoszone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. Wzrost składki obejmie 4 grupy ryzyka, a dla 28 składka będzie niższa(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Czy tworzenie planu urlopów jest obowiązkowe? 22.01.2018

Kodeks pracy wskazuje na obowiązek tworzenia planów urlopowych u Pracodawców u których działa zakładowa organizacja związkowa i za jej zgodą z tworzenia takiego planu nie zrezygnowano. Zatem większość Pracodawców(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Przypomnienie o obowiązkach pracodawcy i pracownika 04.01.2018

Istnienie stosunku pracy powoduje, że zarówno na pracodawcy jak i pracowniku spoczywają obowiązki, które muszą wypełniać. Kodeks Pracy wskazuje nam podział oparty na kryterium podmiotowym.
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Zmiany w zakresie dokumentów pracowniczych od 1 stycznia 2019 r. 03.01.2018

Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 roku projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zakłada on obniżenie okresu przechowywania(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Zmiany 2017 – konieczność tworzenia Regulaminów 12.12.2017

Zarówno regulamin pracy jak i wynagradzania są źródłami prawa wewnątrzzakładowego, a konieczność ich tworzenia regulują art. 77² oraz art. 104 Kodeksu pracy.W 2017 roku ustawodawca znowelizował zapisy, dzięki którym(...)
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Praktyka organów podatkowych, która ostatecznie powoduje odmowę wydania interpretacji, budzi słuszne wątpliwości. Organy podatkowe, żądając uzupełnień stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, w praktyce prowadzą do absurdalnej sytuacji, w której pytający i opiniujący zamieniają się rolami. To podatnik musi wtedy odpowiadać urzędnikom, jaką stawkę podatkową należy wybrać w danej sytuacji. A przecież nie taką rolę miały pełnić interpretacje indywidualne.

 

Dariusz Gałązka Partner w Grant Thornton

Rrynek obligacji korporacyjnych i samorządowych przestał być w Polsce postrzegany jako nowinka, ale stał się naturalnym, ważnym elementem polskiego środowiska biznesowego. Choć oczywiście nie jest to rynek pozbawiony ryzyka, to z pewnością jest ciekawą alternatywą zarówno dla inwestorów, jak i emitentów.

 

Paulina Zalewska-Wichrzycka Doradca w Grant Thornton

Spoglądając na liczby w ujęciu ogólnym, kluby Lotto Ekstraklasy coraz bardziej działają jak rozsądne przedsiębiorstwa. Chcą kupić tanio lub zainwestować w szkolenie, by później drożej sprzedać. Wyzwaniem jednak, w każdym oknie transferowym, jest jednoczesne „zabezpieczenie” satysfakcji kibica z wyniku sportowego.

 

Szymon Laszewicz Menadżer w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami