Outsourcing płac i kadr

Rekompensata za naruszenie normy odpoczynku dobowego 12.06.2018

Pracodawca ma obowiązek przestrzegania nie tylko norm czasu pracy, ale także norm odpoczynku. W kodeksie pracy, podobnie jak dla norm czasu pracy wskazano dwa rodzaje norm odpoczynku, który musi(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Karnety sportowe – czy powstaje obowiązek ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej 04.04.2018

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej oraz prowadzenia przy jej pomocy ewidencji obrotu przedsiębiorstwa, dotyczy wszystkich podatników, prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Od kwietnia nowe kategorie ryzyka i obniżenie składki wypadkowej 14.03.2018

Już 1 kwietnia 2018 r. zostaną ogłoszone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. Wzrost składki obejmie 4 grupy ryzyka, a dla 28 składka będzie niższa(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Czy tworzenie planu urlopów jest obowiązkowe? 22.01.2018

Kodeks pracy wskazuje na obowiązek tworzenia planów urlopowych u Pracodawców u których działa zakładowa organizacja związkowa i za jej zgodą z tworzenia takiego planu nie zrezygnowano. Zatem większość Pracodawców(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Przypomnienie o obowiązkach pracodawcy i pracownika 04.01.2018

Istnienie stosunku pracy powoduje, że zarówno na pracodawcy jak i pracowniku spoczywają obowiązki, które muszą wypełniać. Kodeks Pracy wskazuje nam podział oparty na kryterium podmiotowym.
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Zmiany w zakresie dokumentów pracowniczych od 1 stycznia 2019 r. 03.01.2018

Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 roku projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zakłada on obniżenie okresu przechowywania(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Zmiany 2017 – konieczność tworzenia Regulaminów 12.12.2017

Zarówno regulamin pracy jak i wynagradzania są źródłami prawa wewnątrzzakładowego, a konieczność ich tworzenia regulują art. 77² oraz art. 104 Kodeksu pracy.W 2017 roku ustawodawca znowelizował zapisy, dzięki którym(...)
Czytaj więcej →
Outsourcing płac i kadr

Jak zaksięgować wynagrodzenie członka zarządu udzielone w ramach powołania? 28.09.2017

Jak rozliczyć i zaksięgować wynagrodzenie szweckiego rezydenta pełniącego w polskiej spółce funkcje prezesa wykonującego swoje prace na podstawie powołania.
Czytaj więcej →
Pokaż więcej

Najnowsze komentarze

Polska nadal tworzy bardzo dobre warunki dla zagranicznych inwestorów, a nasze atuty wciąż zdecydowanie przeważają nad bolączkami. Jeśli jednak chcemy trwale i na jeszcze większą skalę przyciągać duże inwestycje, musimy dalej się rozwiać, czyli poprawiać atrakcyjność Polski, zwłaszcza eliminując bariery dla biznesu, np. niestabilność i niejasność prawa czy obowiązki biurokratyczne. Pamiętajmy, że inne kraje regionu również stale pracują nad poprawą swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Przemysław Polaczek Partner Zarządzający w Grant Thornton

Podkarpacie wyprzedziło inne regiony o kilka długości. Choć jest to region mało zamożny, to działające w nim firmy mają ogromne ambicje. Chcą nadrabiać straty do bogatszych województw, dlatego z imponującą determinacją podeszły do szansy, jaką daje im unijne wsparcie i niemal zalały Ministerstwo Rozwoju dobrymi wnioskami. Nie bez znaczenia jest też z pewnością fakt, że w regionie działa klaster lotniczy i SSE. Jeśli ten pozytywny, proinnowacyjny klimat się utrzyma, Podkarpackie ma szansę stać się prawdziwym zagłębiem nowych technologii w Polsce.

 

Agnieszka Wykrzykowska Menedżer w departamencie Doradztwa Europejskiego Grant Thornton

Zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawo i jego stanowienia opartego na dialogu są godne pochwały. Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji. Jednocześnie – innymi ustawami – państwo wciąż nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Jeśli chcemy więc ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności, potrzebne są faktyczne działania rządu na korzyść firm oraz – w konsekwencji – zmiana mentalności urzędników.

 

Dariusz Bednarski Partner zarządzający Departamentem Doradztwa w Grant Thornton

Eksperci Grant Thornton na Twitter

Skontaktuj się z nami