Kongres Dyrektor Finansowy Roku w Warszawie

Już 23 września w hotelu Sheraton spotkają się dyrektorzy finansowi oraz osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw. Podczas warszawskiego Kongresu wręczone też zostaną nagrody dla zwycięzców konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”. Grant Thornton po raz kolejny jest Partnerem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.

Konkurs i nagroda „Dyrektor Finansowy Roku” są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży . Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie tych, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Grant Thornton.

Od kilku lat plebiscytowi towarzyszy cykl konferencji, których celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, ekonomistów oraz analityków.

Uroczysta gala w Warszawie jest zwieńczeniem tegorocznego cyklu Kongresu Dyrektorów Finansowych, które odbyły się w  Poznaniu, Sopocie, Katowicach i Rzeszowie.

Podczas Kongresu w Warszawie przedstawiony też zostanie raport przygotowany wspólnie przez Grant Thornton i Euler Hermes. Publikacja prezentuje wyniki badań polskich CFO i opisuje ich oczekiwania wobec perspektyw ekonomicznych zarówno dla całej gospodarki, jak też dla ich przedsiębiorstw.

Więcej iinformacji na www.dyrektorfinansowyroku.pl

Skontaktuj się z nami