„Made in Poland” już na 218 rynkach świata

ekspansja_coverOstatnie 25 lat to okres silnej ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach. Gwałtownie wzrosła przez ten czas wartość eksportu i poprawiła się jego struktura – zarówno produktowa, jak i geograficzna. Te pozytywne tendencje będą kontynuowane w kolejnych latach. Do 2020 r. eksport Polski wzrośnie o ponad jedną trzecią, a przedsiębiorcy będą coraz odważniej wchodzić na nowe, nieodkryte dotąd rynki – prognozują eksperci Grant Thornton w raporcie „Zagraniczna ekspansja polskich firm. Dokonania, ambicje, perspektywy”.

Kluczowe wnioski:

  • 2069 proc. – o tyle realnie (po uwzględnieniu inflacji, licząc w USD) wzrosła przez 25 lat wartość polskiego eksportu
  • Udział surowców w zagranicznej sprzedaży skurczył się do jednej czwartej poziomu sprzed 25 lat
  • Problemem pozostaje jednak niska innowacyjność polskich eksporterów i relatywnie niskie polskie inwestycje bezpośrednie za granicą
  • Polski eksport ma nadal dobre perspektywy – Grant Thornton prognozuje do 2020 r. wzrost zagranicznej sprzedaży o 35,6 proc.

Gospodarcza ekspansja zagraniczna to jedno z największych osiągnięć Polski od upadku komunizmu – wynika z raportu firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Polskie firmy z sukcesem wykorzystały okazję, którą dało im wprowadzenie wolnego rynku i otwarcie gospodarki na świat. Mimo trudnej sytuacji, w jakiej 25 lat temu był polski przemysł i prywatna przedsiębiorczość, w gospodarce udało się zbudować silny i konkurencyjny sektor eksportowy.

Tomasz Wróblewski
Partner Zarządzający Grant Thornton

„Do 1989 r. polskie państwo skutecznie temperowało zapędy każdego obywatela, który miał w sobie choć trochę zapału do przedsiębiorczości i zdobywania nowych rynków. Dopiero ustawa Wilczka, okrągły stół i plan Balcerowicza zdjęły ten kaganiec i sprawiły, że Polacy mogli zostać przedsiębiorcami, a w dodatku mogli wchodzić w szranki z zagraniczną konkurencją. Ostatnie 25 lat pokazuje, że zapał do tego rodzaju aktywności był w społeczeństwie ogromny.”

Jak wynika z raportu przez ostatnie ćwierć wieku polski eksport wzrósł 21-krotnie (dokładnie o 2069 proc.), Ponadto znacząco zmalał w nim udział surowców, a wzrósł udział komponentów i dóbr finalnych. W Polsce działa obecnie 60 tys. firm uzyskujących przychody z eksportu, a według statystyk GUS polskie towary były sprzedawane w 2014 r. w 218 krajach świata, w tym tak egzotycznych jak Gwinea Równikowa, Wyspy Kokosowe czy Kiribati.

Według ekspertów Grant Thornton, ta dynamiczna ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach będzie w najbliższych latach postępować. Według najnowszych prognoz Grant Thornton, do 2020 r. polski eksport wzrośnie łącznie o 35,6 proc., co oznacza średnią dynamikę roczną eksportu na poziomie 5,2 proc.

Skontaktuj się z nami