Subscribe to Newsletter

Nowe dane na niektórych fakturach od stycznia 2014

Od stycznia 2014 r. faktury dokumentujące wykonanie niektórych czynności będą musiały zawierać oznaczenie „metoda kasowa”. Obowiązek ten będzie dotyczył nie tylko małych podatników. 

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 16 Ustawy VAT, który wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2014 r., w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ww. ustawy, faktura dokumentująca te czynności powinna zawierać wyrazy "metoda kasowa".

Jakie to dostawy/usługi?

W art. 19a ust. 5 pkt. 1 Ustawy VAT (także wchodzącym w życie od 1 stycznia przyszłego roku) wprowadzono zasadę, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41.

O ile wydanie towarów w ramach umowy komisu czy dostawa w ramach „wywłaszczenia” nie należą do najczęściej wykonywanych czynności, o tyle usługi wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 37 – 41 Ustawy VAT są świadczone przez wielu podatników (w tym w ramach tzw. refakturowania).

Są to m.in.:

  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (pkt 37), 
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych (pkt 38),
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych (pkt 39),
  • oraz pośrednictwo w świadczeniu ww. usług.

W art. 21 ust. 1 Ustawy VAT uregulowano zasady dotyczące metody rozliczania małych podatników.

Reasumując, skutkiem zmian w Ustawie VAT od 1 stycznia 2014 r. faktura dokumentująca np. otrzymane odsetki od pożyczki czy usługę ubezpieczeniową musi zawierać określenie „metoda kasowa”.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w "Newsletterze" mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze "Newslettera", zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres krzysztof.podborowski@pl.gt.com.

Audyt - Podatki - Outsourcing - Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Data publikacji: 2013-11-05

Mirosława Zugaj
Menedżer


Zobacz inne artykuły tego autora

Oceń przydatność artykułu w pracy zawodowej: Duże Średnie Małe

Zmiany w VAT 2014

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem nowych zasad naliczania podatku.

Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Blog doradców podatkowych

Jesteśmy otwarci na wymianę opinii.
Zapraszamy do lektury naszego bloga.

Grant Thornton na Twitterze