Nowy cykl spotkań: Nieruchomościowe Hot Topics

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie cyklu „Nieruchomościowe Hot Topics”, podczas którego eksperci Grant Thornton omawiać będą najważniejsze i najbardziej aktualne tematy dla branży nieruchomości. Pierwsze spotkanie już 5 grudnia w Warszawie.

W trakcie pierwszego spotkania poruszone zostaną dwa tematy:

1. Nowa groźna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy zaostrzającej odpowiedzialność spółek i innych podmiotów zbiorowych, za bezprawne działania ich organów i pracowników. Dzięki wprowadzeniu tzw. winy anonimowej kara będzie mogła zostać nałożona także wtedy, gdy konkretny sprawca przestępstwa lub przestępstwa skarbowego nie jest znany. Odpowiedzialności unikną tylko te podmioty zbiorowe, które wdrożą odpowiednie procedury (w tym podatkowe) oraz udowodnią dochowanie należytej staranności.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo:

  • W jakich obszarach wzrośnie ryzyko nałożenia kar na spółkę prowadzącą działalność gospodarczą,
  • Jakie nowe kary będą groziły za naruszenie przepisów,
  • W jaki sposób dochować należytej staranności i uniknąć odpowiedzialności,
  • Jakie elementy powinna zawierać procedura należytej staranności w rozliczeniach podatkowych.

Ekspert: Małgorzata Samborska, Senior Menedżer, Doradztwo podatkowe

2. Jak się zabezpieczyć przed wysokimi kosztami zabezpieczeń – hedging w finansowaniu

W ostatnim czasie coraz częściej zgłaszają się do nas developerzy, którzy przy okazji refinansowania kredytów zamykają powiązane z nimi transakcje zabezpieczające ryzyko rynkowe i odkrywają rażąco wysokie kwoty wymagane przez banki w związku z tym procesem. Jak się okazuje, te duże kwoty prawie zawsze wynikają z bardzo niekorzystnych cen instrumentów zabezpieczających zawieranych na początku finansowania. Mowa tu setkach tysięcy a nawet milionach złotych, stanowiących czasem aż 10% wielkości całego kredytu. Klienci zwykle nie są świadomi tych kosztów w momencie podpisywania umowy kredytowej. Najczęściej okazuje się, że tak naprawdę stanowią ukrytą marżę sprzedażową banków.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności jeśli:

  • planują Państwo wieloletnie finansowania, w którym bank uzależnia udzielenie kredytu od zawarcia transakcji zabezpieczającej ryzyko stopy procentowej lub ryzyko walutowe,
  • w dokumentacji kredytowej są zapisy odnoszące się do transakcji zabezpieczających i zależy Państwu na spełnieniu wymagań banku w tym zakresie, jednocześnie chcieli by Państwo mieć jak największą kontrolę nad przeprowadzanymi transakcjami zabezpieczającymi,
  • zawierali już Państwo transakcje zabezpieczające, nie byli jednak świadomi wielkości marż jakie bank pobierał w momencie ich zawierania,
  • nie posiadają Państwo profesjonalnego monitoringu rynku finansowego, który wymagałby stworzenia niezależnego, kosztownego zespołu,
  • chcieliby Państwo się dowiedzieć jakie korzyści można osiągnąć dzięki dysponowaniu asystą doświadczonego tradera instrumentów pochodnych wyposażonego w narzędzia skomunikowane z rynkiem międzybankowym podczas zawierania transakcji zabezpieczających.

Ekspert: Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki, Partner, Departament Zarządzania Ryzykiem

Szczegóły spotkania:

Termin: 5 grudnia, godz. 9.00-12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Chłodna 52 (biuro Grant Thornton, I piętro)

Zapisy:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30 listopada na adres: katarzyna.skibinska@pl.gt.com (tel. 607 665 741). Liczba miejsc ograniczona.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Administrator danych: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88 E (61-131 Poznań). Cel przetwarzania danych: Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu „Nieruchomościowe Hot Topics” oraz w celu ew. dalszego marketingu usług własnych. Odbiorcy danych: odbiorcami danych osobowych pozyskiwanych na potrzeby przedmiotowego spotkania mogą być podmioty zaangażowane w jego zorganizowanie i obsługę. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, inne prawa, o których mowa tutaj. Informacje dodatkowe: Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w „Polityce Prywatności Grant Thornton”
Skontaktuj się z nami