O nas

Uwalniamy potencjał Twojego biznesu!

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 3000 partnerów oraz 47 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w 142 krajach. W Polsce działamy od 24 lat, a ponad 500-osobowy zespół oraz obecność w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają nam bliski kontakt z klientami oraz umożliwiają realizację wymagających projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta. Klienci firmy to ponad 1600 podmiotów rocznie, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW oraz firmy z top 500 największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce.

Grant Thornton International

Grant Thornton jest jedną z czołowych, globalnych organizacji zrzeszających niezależne firmy audytorskie, doradztwa podatkowego oraz konsultingu biznesowego. Firmy te pomagają dynamicznym organizacjom wyzwolić ich potencjał rozwoju poprzez świadczenie praktycznych, wybiegających w przyszłość usług doradczych. Proaktywne zespoły projektowe, kierowane przez otwartych na klienta partnerów, wykorzystują wiedzę, doświadczenie i instynkt, by analizować złożone problemy przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych oraz firm sektora publicznego i pomagać tym przedsiębiorstwom w poszukiwaniu właściwych rozwiązań. Więcej informacji na temat Grant Thornton International można uzyskać na stronie internetowej www.gti.org

Kontakt

Rankingi

Grant Thornton jest jedną z najszybciej rozwijających się firm audytorsko-doradczych w Polsce. Wysokie kompetencje naszych ekspertów oraz potencjał realizacyjny Grant Thornton zostały dostrzeżone przez niezależnych analityków rynku oraz czołowe media gospodarcze – Grant Thornton regularnie zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach firm usług profesjonalnych.

Ranking firm audytorsko-doradczych

Grant Thornton 5. największą firmą audytorsko-doradczą w kraju!

Według danych dziennika „Rzeczpospolita” opublikowanych 18 kwietnia 2016 r.  Grant Thornton zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród firm audytorsko doradczych pod względem przychodów ogółem.

Jest to awans o jedną pozycje w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Grant Thornton ustępuje miejsca wyłącznie firmom z Wielkiej Czwórki, natomiast wyprzedza dziesiątki innych firm audytorskich. Zajęcie przez naszą firmę tak wysokiego miejsca jest efektem ciągłego rozwoju i dowodem na istniejącą alternatywę dla największych firm audytorskich na polskim rynku.

Grant Thornton jednym z największych doradców podatkowych

Jest nam niezwykle miło poinformować, że firma Grant Thornton zajęła wysokie miejsca XI edycji prestiżowego Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”, którego wyniki ogłoszono 23 marca 2017 r.

W rankingu największych firm doradztwa podatkowego Grant Thornton został sklasyfikowany na 4. pozycji w kategorii „Duże firmy (zatrudniające powyżej 10 osób z uprawnieniami do doradztwa)”. Jest to awans o trzy pozycje w stosunku do zeszłorocznej edycji rankingu.

Dodatkowo Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i dyrektor w Zespole Doradztwa Podatkowego Grant Thornton, została wyróżniona 3. miejscem w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii „PIT”.

Te wyróżnienia potwierdzają, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów skarbowych, nasi doradcy skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

Ranking firm doradztwa podatkowego

Grant Thornton zdobył 2. miejsce w kategorii wielkości przychodów!

Jest nam miło poinformować, że firma Grant Thornton zdobyła 2. miejsce w kategorii wielkości przychodów oraz 5. miejsce w kategorii liczby klientów indywidualnych wśród największych firm doradztwa podatkowego, według rankingu opublikowanego przez tygodnik „Gazeta Finansowa”.

Ranking Gazety Finansowej to już trzecie zestawienie, w którym firma Grant Thornton zajmuje w tym roku czołowe miejsce. W marcu, jako firma doradcza zdobyła 3. miejsce w kategorii: spory sądowe wg. prestiżowego rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej. W rankingu opublikowanym w kwietniu przez dziennik „Rzeczpospolita” Grant Thornton awansował na 5. miejsce w zestawieniu największych firm w branży.

Tax Firm of the Year in Poland

Grant Thornton w 2016 roku zwyciężył w prestiżowym konkursie Finance Monthly M&A Awards i otrzymał tytuł ‘Tax Firm of the Year, Poland”.

W konkursie Finance Monthly M&A Awards nagroda przyznawana jest firmom doradczym i prawniczym z całego świata, które odegrały kluczową rolę w procesach fuzji i przejęć przez ostatnie 12 miesięcy. Organizatorzy chcąc uwzględnić różnorodny charakter transakcji M&A, wyodrębnili specjalne kategorie, aby nie pominąć żadnej ze specjalistycznych usług, świadczonych przez firmy zajmujące się tego typu umowami.

W wyniku glosowania Grant Thornton otrzymał wyróżnienie dla najlepszej firmy z zakresu doradztwa podatkowego w Polsce.

Nagrody międzynarodowe

Zwycięzca w kategorii „Projekt Roku”
MCA Awards 2015 (Nagrody Management Consultancies Association), edycja 2015

„Pracodawca Roku 2015”
IAB Awards (Nagrody International Accounting Bulletin), edycja 2015

Najlepiej zarządzana firma międzynarodowa
MPF Awards for Management Excellence 2014 (Nagrody Forum Partnerów Zarządzających za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania), 12 marca 2014 r.

„2013 WINNER Network of the Year”
Najlepsza sieciowa organizacja audytorsko-doradcza na świecie, IAB Awards (Nagrody International Accounting Bulletin), edycja 2013

Grant Thornton w liczbach

Grant Thornton Giełdową Firmą Partnerską

Grant Thornton jest Firmą Partnerską Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od kilku lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje programy Firm Partnerskich GPW dla MSP oraz Giełdowych Firm Partnerskich – Liderów Rynku Pierwotnego. Programy te zostały uruchomione, by ułatwić spółkom znalezienie odpowiednich partnerów, którzy wspomogą te firmy w drodze na Giełdę.

Celem programów jest wsparcie podmiotów poszukujących finansowania na rynku publicznym, a szczególnie stworzenie warunków stymulujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie takim spółkom pozyskiwania środków pieniężnych na Giełdzie.

Grant Thornton zostało zaproszone do współpracy w ramach Programów z uwagi na doświadczenie w kontaktach ze spółkami giełdowymi oraz aktywność na rynku pierwotnym. Do naszych głównych zadań jako spółki partnerskiej należy szeroko rozumiana pomoc podczas procesu sporządzania prospektu emisyjnego oraz innych dokumentów

 

Grant Thornton Autoryzowanym Doradcą NewConnect

Grant Thornton jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect. W tym obszarze współpracujemy z dynamicznie rozwijającymi się, innowacyjnymi przedsiębiorstwami z szeregu branż i sektorów gospodarki. Przedsiębiorstwom tym:

  • pomagamy z sukcesem przeprowadzić emisję akcji
  • wraz ze Spółką przygotowujemy Dokument Informacyjny
  • świadczymy usługi bieżącego doradztwa i edukacji związane z rynkiem NewConnect
  • wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki notowane na NewConnect

NewConnect jest rynkiem akcji, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. NewConnect nie jest rynkiem regulowanym, lecz jest prowadzony w ramach alternatywnego systemu obrotu.

Celem powołania NewConnect było umożliwienie młodym i dynamicznym polskim przedsiębiorstwom, stosunkowo łatwo i tanio pozyskać kapitał poprzez emisję akcji. NewConnect pozwala innowacyjnym przedsiębiorcom pozyskać finansowanie na realizację ambitnych celów i wyzwolić potencjał do dalszego wzrostu.  Dzięki mniejszym obciążeniom regulacyjnym, NewConnect  może być traktowany jako pierwszy krok w procesie kreowania wartości spółki na rynku kapitałowym.

NewConnect to również ciekawa propozycja dla inwestorów. W zamian za akceptację podwyższonego ryzyka spółki notowane na NewConnect dają możliwość osiągnięcia wysokich zwrotów z inwestycji.

Więcej informacji: www.newconnect.pl

Grant Thornton Autoryzowanym Doradcą Catalyst

Grant Thornton jest Autoryzowanym Doradcą na rynku Catalyst. W tym obszarze współpracujemy z przedsiębiorstwami dojrzałymi, o ugruntowanej pozycji na rynku, wywodzącymi się z szeregu branż i sektorów gospodarki. Przedsiębiorstwom tym:

  • pomagamy pozyskać kapitał z emisji obligacji
  • pomagamy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wprowadzenia obligacji na Catalyst
  • świadczymy usługi bieżącego doradztwa związane z rynkiem Catalyst
  • wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych

Rynek Catalyst jest rynkiem obligacji, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. Catalyst składa się z czterech platform obrotu: dwie prowadzone są przez GPW (jako rynek regulowany i Alternatywny System Obrotu), oraz analogiczne dwa rynki prowadzone przez BondSpot, przeznaczone hurtowego rynku obligacji. Dzięki takiej strukturze Catalyst, rynek  jest dostosowany do emisji o różnych parametrach i odpowiada preferencjom wielu inwestorów, zarówno dużych instytucji (w tym inwestujących na rynku hurtowym) jak i inwestorów indywidualnych dysponujących mniejszymi kwotami.

Rynek Catalyst jest bardzo ciekawą, alternatywną możliwością pozyskania kapitału dla spółek oraz alokacji wolnych środków dla inwestorów. Obligacje korporacyjne cechują się atrakcyjną stopą zwrotu przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym

Więcej informacji: www.gpwcatalyst.pl

Grant Thornton Partnerem Fundacji Firmy Rodzinne

Grant Thornton jest wieloletnim Partnerem Fundacji Firmy Rodzinne – organizacji not for profit, której misją jest bezinteresownie wspomagać członków rodzin prowadzących firmy rodzinne i być reprezentantem ich interesów.

Jako firma zaprzyjaźniona z ideałami Fundacji od lat aktywnie wspieramy jej działania poprzez zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz Firm Rodzinnych. Mamy też prawo do używania znaku „drzewka” Firma Rodzinna, które jest przyznawane przez Fundację i łączy wszystkie firmy rodzinne.

Fundacja Firmy Rodzinne stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o wspólny interes rodzin biznesowych. Dzięki działaniom Fundacji zyskuje się możliwość skorzystania z pomocy, wiedzy oraz doświadczeń innych firm rodzinnych podczas spotkań mentoringowych w firmach prowadzonych rodzinnie.

Dołącz do marki „drzewko” Firma Rodzinna Dowiedz się więcej >>

CSR Grant Thornton

Pracownicy Grant Thornton uczestniczą w projektach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze działania koncentrujemy wokół trzech głównych aktywności.

1. Od 10 lat wspieramy dzieci z Domu Dziecka „W Słońcu” z Lipnicy. Od 2017 roku do grona naszych podopiecznych dołączyły również dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie pod Warszawą.

2. Współpracujemy z organizacją „Dress for success”, pomagającą kobietom po długotrwałej przerwie odnaleźć się na rynku pracy.

3. Każdego roku bierzemy udział w Business Run organizowanym przez fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.

Wspieramy też naszych pracowników w realizacji ich pasji oraz promujemy zrównoważony rozwój zarówno w pracy, jak i poza nią.

Projekt „Pracuj z pasją” obejmuje:

  • Cykl wideo o pasjach naszych pracowników i o tym, jak pomagają im także w życiu zawodowym.
  • Konkurs wewnątrzfirmowy na realizację przedsięwzięć związanych z zainteresowaniami uczestników. W tym roku są to

Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Informacje zawarte na tej stronie nie stwarzają stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa.

Grant Thornton Frąckowiak dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na stronie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton Frąckowiak nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brak aktualnych informacji. Grant Thornton Frąckowiak nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Strona daje także możliwość przejścia do stron internetowych, których administratorami są osoby trzecie, na które Grant Thornton Frąckowiak nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k.

Właściciel strony:

Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k

Adres siedziby:

ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000369868

NIP:

778-14-76-013

REGON:

301591100

Rachunek bankowy:

18 1750 1019 0000 0000 0098 2229

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr 3654

Komplementariusz:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.

Zarząd komplementariusza:

Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu.

Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka:

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Adres siedziby:

ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000407558

NIP:

782-25-45-999

REGON:

302021882

Rachunek bankowy:

PL95 1750 1019 0000 0000 3165 2243

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr 4055

Komplementariusz:

Grant Thornton Polska Sp. z o.o.

Zarząd komplementariusza:

Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu.

Skontaktuj się z nami