Polski biznes lubi płeć piękną

Według wyników badania „Women in Business 2015”, prowadzonego przez Grant Thornton International (GTI), kobiety w Polsce wyjątkowo często dochodzą do wysokich stanowisk w firmach. Trudno mówić, że problem „szklanego sufitu” w naszym kraju zupełnie nie występuje, ale z pewnością ma on stosunkowo łagodną formę.

Według ankiet przeprowadzonych przez GTI, kobiety stanowią w Polsce 37 proc. osób zasiadających na wysokich stanowiskach kierowniczych (senior management). Spośród 34 państw objętych badaniem wyższe odsetki odnotowano tylko w dwóch: w Rosji (40 proc.) i Gruzji (38 proc.). Średni wynik dla wszystkich analizowanych krajów to zaledwie 22 proc., a średnio w krajach z Unii Europejskich to 26 proc.

Spośród przebadanych państw najbardziej „męski” jest biznes w Japonii, gdzie zaledwie 8 proc. wysokich stanowisk kierowniczych zajmują kobiety, a także w Niemczech i Holandii (odpowiednio 14 i 18 proc.).

Łyżką dziegciu w badaniu jest to, jakie dokładnie posady w zarządach firm zajmują kobiety w Polsce. Okazuje się, że przedstawicielki płci pięknej dość rzadko osiągają sam szczyt w biznesowej drabince, czyli fotel prezesa zarządu. Taką funkcję pełni zaledwie 5 proc. spośród wszystkich kobiet zatrudnionych na poziomie „senior management”. Znacznie częściej pełnią one rolę szefów kontrolingu (53 proc.), dyrektorów HR (47 proc.) i dyrektorów finansowych (24 proc.).

Katarzyna Nowaczyk
Dyrektor ds. Potencjału Ludzkiego w Grant Thornton

Wnioski płynące z badania przedstawiają zdecydowanie pozytywny obraz polskiej gospodarki. Kobiety odgrywają w niej ważną rolę i są w stanie dość skutecznie rozwijać swoje kariery, dochodząc relatywnie często do bardzo odpowiedzialnych, kierowniczych stanowisk. Nadal przewaga mężczyzn w zarządach występuje, ale nie jest to w Polsce aż tak rażący problem, jak w wielu innych regionach świata.

Choć w polskim biznesie kobiety są cenione za wysokie kwalifikacje profesjonalne w konkretnych obszarach, to nadal stosunkowo rzadko powierza się im kierowanie całą organizacją. Kobiety – dość stereotypowo – traktowane są w Polsce jako osoby, które świetnie znają się na finansach, potrafią dbać o efektywność i troszczyć się o pracowników, ale nie poradziłyby sobie jako lider całej firmy. Ta druga kwestia jest oczywiście nieprawdą, wiele kobiet świetnia radzi sobie w roli przywódcy. Dlatego warto próbować zmieniać takie postrzeganie.

Badanie „Women in Business 2015” zostało przeprowadzone w ramach cyklicznego projektu badawczego International Business Report Grant Thornton International. W jego ramach ankietowanych jest corocznie 10 tys. średnich i dużych przedsiębiorstw spośród 34 państw świata.

Skontaktuj się z nami