Alternatywa dla lokat i funduszy inwestycyjnych12.11.2013

Oprocentowanie podstawowych produktów finansowych jakimi są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe jest obecnie na minimalnym poziomie (wg analiz BGŻ Optima realne średnie oprocentowanie lokat bankowych wyniesie w ciągu najbliższego roku 0,5 %). W efekcie coraz większym zainteresowaniem cieszą się inne formy lokowania kapitału.

Powszechnie dostępną alternatywą dla podstawowych produktów bankowych są ogólnodostępne fundusze inwestycyjne.  Procedura otwarcia rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim jest również coraz bardziej uproszczona, co daje dostęp do samodzielnego zawierania transakcji na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, NewConnect czy też rynku obligacji Catalyst.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną alternatywę, jaką jest dostęp do rynku nienotowanych papierów wartościowych i możliwość nabycia akcji czy obligacji w ofercie prywatnej. Inwestycje te obarczone są co prawda wyższym ryzykiem, jednak zazwyczaj dają wyższe stopy zwrotu niż inne formy lokowania wolnych środków. Często papiery wartościowe nabywane w ofercie prywatnej wprowadzane są do obrotu na NewConnect (akcje) czy Catalyst (obligacje), co wpływa pozytywnie zarówno na ich płynność jak i transparentność emitentów.

Pozyskanie kapitału

Zapoznaj się z usługą

 

Biura maklerskie i firmy zajmujące się pozyskaniem finansowania dla spółek prowadzą własne bazy inwestorów. W celu zapisania się do bazy, potencjalny inwestor wypełnia ankietę dotyczącą profilu inwestycyjnego. Określa w ten sposób preferencje dotyczące swoich oczekiwań inwestycyjnych, okresu inwestycji, wielkości dostępnych środków. W momencie przeprowadzania oferty prywatnej dla spółki, firmy te kierują ofertę do inwestorów, których profil inwestycyjny jest zgodny z daną inwestycją. Wyjściem naprzeciw mniejszym inwestorom są tegoroczne zmiany w Ustawie o Ofercie (zwiększające grono inwestorów do których skierowana jest oferta prywatna z 99 do 149 podmiotów) oraz zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące rozproszenia akcjonariatu.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć otrzymywania informacji na temat ofert prywatnych akcji zapraszamy do zapisania się do bazy inwestorów Grant Thornton: http://grantthornton.pl/zostan_inwestorem

W związku ze zwiększonym popytem i podażą obligacji korporacyjnych Grant Thornton już wkrótce będzie rozbudowywał bazę inwestorów zainteresowanych obligacjami. Jeżeli chcą Państwo pogłębić swoją wiedzę związaną z tematyką obligacji i rynkiem Catalyst, w najbliższym czasie ukaże się raport Grant Thornton przygotowany we współpracy z GPW prezentujący zagadnienia związane z inwestycjami w obligacje.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Pracownicy 45+ – czas, by(...)

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki(...)

Czytaj więcej →

Podatek od wynajmowanych nieruchomości –(...)

Czytaj więcej →

Zmiana podejścia prezentowanego przez MF(...)

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami