Analiza porównawcza (ang. benchmarking) – narzędzie ograniczające ryzyko w zakresie cen transferowych24.06.2014

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) jest jednym z narzędzi stosowanych zarówno przez podatników jak i władze skarbowe, w celu weryfikacji rynkowości transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Analizy porównawcze mogą być wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już dokonanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Wykorzystanie wyników analiz porównawczych w procesie ustalania cen powinno w praktyce wyeliminować ryzyko uznania warunków transakcji kontrolowanych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe. Przeprowadzenie analiz porównawczych po przeprowadzeniu transakcji pozwala natomiast obiektywnie ocenić zgodność przyjętych warunków z warunkami rynkowymi i w miarę potrzeb przygotować stosowne uzasadnienie dla ewentualnych odchyleń od wyników przeprowadzonego benchmarkingu.

Polskie przepisy podatkowe nie odnosiły się dotychczas do kwestii sporządzania analiz porównawczych, dlatego też źródłem wiedzy w powyższym zakresie były i nadal są Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych, na których bazują polskie regulacje.

Nowelizacja rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej: Rozporządzenie) w sprawie Cen Transferowych, która miała miejsce w ubiegłym roku wprowadziła przepisy dotyczące zasad sporządzania analizy porównywalności, którą część doradców utożsamia z analizą porównawczą.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Analiza porównywalności została zdefiniowana w Rozporządzeniu jako badanie zgodności warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty w porównywalnych okolicznościach sprawy.

Rozporządzenie określa w jaki sposób powinny być przygotowywane analizy porównywalności przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, wymieniając elementy, które należy uwzględnić podczas takiej analizy jak również etapy przeprowadzania takiej analizy.

W mojej ocenie wprowadzone przepisy nie są zbyt precyzyjne i nie wskazują np. jakie kryteria selekcji powinny być stosowane w procesie doboru podmiotów do próby. W praktyce, sporządzanie analiz porównawczych opiera się głównie na doświadczeniach wypracowanych przez doradców i ekspertów w tym obszarze, bazujących na Wytycznych OECD.

W razie pytań proszę o kontakt. Jednocześnie, serdecznie zapraszam na szkolenie dotyczące cen transferowych, w trakcie którego, przedstawimy założenia analizy porównawczej oraz omówimy na przykładzie wykorzystywaną w praktyce metodykę jej sporządzania.

Szczegóły znajdą Państwo [TUTAJ]

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami