Analiza zyskowności sektora usług transportowych28.11.2014

Wyniki analizy zyskowności sektora usług transportowych wskazują na jego relatywnie niską rentowność oraz wysoką zależność poziomu zyskowności przedsiębiorstw transportowych od skali prowadzonej działalności.

Zespół Cen Transferowych Grant Thornton opracował analizę zyskowności sektora usług transportu drogowego w Polsce. Analiza została sporządzona na podstawie danych finansowych podmiotów świadczących usługi transportowe i spedycyjne na rynku polskim obejmujących lata 2008-2012.

Jedną z głównych obserwacji wynikających z analizy porównawczej jest zauważalna korelacja pomiędzy skalą prowadzonej działalności a poziomem realizowanej stopy zysku. Zgodnie z wynikami analiz, zyskowność przedsiębiorstw średnich i dużych jest wyższa od rentowności podmiotów prowadzących działalność na mniejszą skalę. W szczególności w grupie małych przedsiębiorstw zauważalny jest najwyższy odsetek podmiotów ponoszących straty na poziomie wyniku ze sprzedaży. Zależność pomiędzy rozmiarem prowadzonej działalności, a rentownością przedsiębiorstw jest niewątpliwie wynikiem efektów skali generowanych przez większe przedsiębiorstwa transportowe. Podmioty średnie i większe uzyskują efekty synergiczne w wyniku świadczenia kompleksowych usług o charakterze logistycznym oraz wdrożenia systemów zarządzania procesami transportowymi. Powyższe czynniki sprawiają, iż wraz ze wzrostem skali działalności przedsiębiorstw transportowych rosną również możliwości racjonalizacji kosztów procesów logistycznych, a w ich efekcie – zwiększenia zyskowności.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

Inną ciekawą obserwacją wynikającą z analizy porównawczej jest relatywnie niska rentowność sektora – ponad 55% spośród 440 przedsiębiorstw objętych analizą osiągnęła w latach 2008-2012 stopę zysku ze sprzedaży na poziomie niższym od 2%. Niska zyskowność przedsiębiorstw z sektora transportowego była głównie wynikiem recesji gospodarczej, która w okresie objętym analizą wpłynęła na obniżenie popytu na usługi logistyczne. Dodatkowo stała nadpodaż usług transportowych oraz duża konkurencja w sektorze zwiększają presję cenową na stawki usług transportowych, co ma ostatecznie przełożenie na niski poziom marż osiąganych na świadczeniu przedmiotowych usług.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem obejmującym pełne wyniki analizy zyskowności przedsiębiorstw transportowych, który dostępny jest w sklepie internetowym Grant Thornton (http://sklep.grantthornton.pl/).

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Recydywa skarbowa

Czytaj więcej →

Ile odliczyć podatku VAT od(...)

Czytaj więcej →

Dostawy łańcuchowe – „przyporządkowanie” transportu(...)

Czytaj więcej →

Składki OC a przychód członka(...)

Czytaj więcej →

Odpowiedzialność – postępowanie urzędu skarbowego

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami