Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną: ustawa przyjęta18.05.2018

Temat ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Ustawa), wprowadzającej zwolnienie z podatków dochodowych mające zastąpić obecną ulgę na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), nabrał przyspieszenia. 10 i 11 maja została uchwalona przez Sejm, a już 16 maja 2018 r. Senat przyjął wspomniany akt prawny bez poprawek. Z uwagi na krótkie vacatio legis (14 dni od opublikowania), obecna ulga może ustąpić miejsca nowemu systemowi już w czerwcu 2018 r. – zależy to tylko od terminu podpisania ustawy przez Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Posiadacze „starych” zezwoleń na działalność w SSE będą korzystać ze zwolnienia podatkowego na właściwych sobie zasadach do końca okresu ich obowiązywania (w praktyce najczęściej do końca 2026 r.). Również podmioty, które podjęły starania o skorzystanie z pomocy publicznej w dotychczasowym wydaniu lub zrobią to niezwłocznie, nie odczują zmian – zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy, do postępowań w sprawach zezwoleń na działalność w SSE wszczętych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Pozostałych jednak czeka rewolucja, której bilans trudno dziś ocenić.

Diabeł tkwi w kryterium jakościowym

Choć (niemal) zniknie ograniczenie w postaci konieczności zlokalizowania inwestycji w SSE, o otrzymanie decyzji o wsparciu może być efektywnie trudniej, o czym już pisaliśmy.  Co jest nowością, aby dana inwestycja kwalifikowała się skorzystania z pomocy, będzie musiała spełnić tzw. kryterium jakościowe. Jego istotą jest zgodność całokształtu inwestycji z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia konieczne będzie, w zależności od regionu, zdobycie 4-6 punktów (na 10 możliwych).

Przedmiotem oceny mają być takie obszary jak:

  • Zrównoważony rozwój (lokalizacja inwestycji w regionach o wysokiej stopie bezrobocia, w mniejszych miejscowościach; wielkość przedsiębiorcy).
  • Rozwój strukturalny (zgodność przedmiotu inwestycji ze strategią rozwojową kraju; stworzenie specjalistycznych, wysokopłatnych miejsc pracy).
  • Rozwój naukowy (działalność badawczo-rozwojowa; współpraca z ośrodkami badawczymi i instytucjami akademickimi).
  • Rozwój zasobów ludzkich (wysokość wynagrodzeń, stabilność zatrudnienia, dodatkowe świadczenia dla pracowników).

O szczegółach zadecydują rozporządzenia wykonawcze do Ustawy, których projekty nie zostały jeszcze opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Uzyskanie decyzji o wsparciu inwestycji

Zapoznaj się z usługą

 

(Prawie) cała polska SSE

Przed przesłaniem ustawy do Senatu, Sejm wprowadził w niej istotną zmianę. Postanowiono, że wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego „nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż”.

Pytana o ograniczenie podczas debaty w Senacie Minister Przedsiębiorczości i Technologii odpowiadała, że przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, gdzie takie złoża się znajdują, za pomocą serwisu MIDAS, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wystarczy rzut oka na udostępnioną tam mapę, by przekonać się, że wbrew pozorom jest to graniczenie istotne. Złoża występują w dużych ilościach we wszystkich województwach; system wyszukuje ich w skali kraju 18 049.

Pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy złoża kopalin zostaną odkryte po wydaniu decyzji o wsparciu. Taka ewentualność nie została uregulowana precyzyjnie; warto jednak zwrócić uwagę, że przepis odnoszący się do tego ograniczenia stanowi, że „wsparcie nie może być udzielone”, a nie że np. „nie wydaje się decyzji o wsparciu”. Trudno to też rozstrzygać. Przepisy były bowiem procedowane w błyskawicznym tempie, a z uwagi na dodanie komentowanego zapisu dopiero w Sejmie, w uzasadnieniu do Ustawy brak wskazówek, jak go interpretować. Problemy z nowymi przepisami mogą się więc dopiero ujawnić.

Decyzja Senatu oznacza, że jest to naprawdę ostatni dzwonek, by starać się o zezwolenia na działalność w SSE na „starych” zasadach i podatnicy, którzy są na wczesnym etapie takich usiłowań, będą musieli działać szybko i bezbłędnie. Innym pozostaje czekać na wydanie rozporządzeń wykonawczych do Ustawy i krytycznie ocenić, czy będą w stanie spełnić kryterium jakościowe. Jeżeli uznają, że tak, na pewno warto starać się o decyzję o wsparciu – zwłaszcza, że uzyskanie jej nie wyklucza zastosowania innych korzyści podatkowych.

AUTOR: Łukasz Kempa, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Ograniczenie kosztów usług niematerialnych nie(...)

Czytaj więcej →

Kwestia amortyzacji składników majątkowych otrzymanych(...)

Czytaj więcej →

Specjalne Strefy Ekonomiczne na finiszu

Czytaj więcej →

Specjalne Strefy Ekonomiczne na podwójnie(...)

Czytaj więcej →

Specjalne Strefy Ekonomiczne odchodzą. Co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami