Ceny transferowe pod lupą organów podatkowych27.01.2015

Kontrole w zakresie cen transferowych cechują się coraz większą skrupulatnością, a ich zakres często obejmuje ocenę rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W ostatnich czasach zauważalny jest istotny wzrost liczby oraz wartości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami należącymi do grup kapitałowych. Pomimo tego, obszar cen transferowych nie był dotychczas przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony krajowych organów podatkowych. Zakres kontroli w wielu przypadkach ograniczał się wyłącznie do weryfikacji, czy podatnik wypełnił formalne obowiązki związane z opracowaniem dokumentacji cen transferowych dla transakcji z jednostkami powiązanymi, natomiast kontrole obejmujące ocenę rynkowości warunków transakcji należały raczej do rzadkości. Wszelkie przesłanki wskazują jednak na to, że organy podatkowe coraz skrupulatniej podchodzić będą do kontroli rozliczeń podatników z podmiotami powiązanymi.

Potwierdzeniem powyższej tezy może być chociażby wyrok wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 2531/12), którego uzasadnienie prezentuje podejście organów do analizy cen transferowych. W sprawie będącej przedmiotem sporu pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi, podmiot produkcyjny sprzedawał wyroby gotowe (leki) do powiązanej spółki dystrybucyjnej. Organy podatkowe w trakcie kontroli uznały, że warunki ustalone pomiędzy stronami transakcji przyczyniły się do transferu zysków do spółki dystrybucyjnej.

Ceny transferowe

Zapoznaj się z usługą

 

Organy podatkowe w trakcie kontroli dokonały analizy cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w drodze porównania zysku brutto na sprzedaży, zysku na poziomie wyniku ze sprzedaży oraz zysku na poziomie EBIT osiągniętego przez producenta leków i podmiot dystrybucyjny (podmioty powiązane) z podmiotami pełniącymi porównywalne funkcje na rynku. Organy podatkowe ponadto w trakcie analizy rynkowości transakcji uwzględniły:

a. faktyczny podział funkcjonalny pomiędzy stronami transakcji, tj. dokonały analizy rzeczywiście pełnionych funkcji/angażowanych aktywów (w tym zaangażowanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), jak również ponoszonych ryzyk gospodarczych przez strony transakcji,

b. pozycję monopolistyczną producenta (kontrolowana spółka była jedynym producentem leku na rynku polskim),

c. rynkowe relacje pomiędzy rentownością producentów a dystrybutorów leków, z których wynikało, że stopa zyskowności podmiotów produkcyjnych jest kilkukrotnie wyższa od rentowności podmiotów pełniących funkcje dystrybucyjne,

d. poziom zatrudnienia w obydwu spółkach,

e. poziom kapitałów zaangażowanych przez obydwie strony transakcji.

Na podstawie powyższych czynników organ podatkowy dokonał wyceny wartości dodanej generowanej przez strony transakcji oraz dokonał alokacji zysków na spółkę produkcyjną i dystrybucyjną, która była podstawą do ustalenia rynkowego poziomu dochodów obydwu podatników.

Z całą pewnością opisany powyżej case stanowi przykład „nowej jakości” w podejściu organów podatkowych do kontroli cen transferowych. Przykład ten powinien być również sygnałem dla podatników, że organy podatkowe będą coraz większą uwagę skupiały na obszarze cen transferowych, a same kontrole będą coraz bardziej skrupulatne. W związku z powyższym, zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych powinno być przedmiotem odpowiedniej uwagi za strony podatników.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Określenie obowiązku w zakresie opracowania(...)

Czytaj więcej →

Korekta dochodów podatnika w związku(...)

Czytaj więcej →

Co umowy o unikaniu podwójnego(...)

Czytaj więcej →

Analiza porównawcza (ang. benchmarking) –(...)

Czytaj więcej →

Usługi zarządzania- ocena przydatności a(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami