Czas przekazać pieniądze do ZFŚS29.09.2014

Do 30 września 2014 r. pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS powinni byli przekazać stosowną kwotę na wyodrębniony rachunek bankowy. Chodzi o równowartość dokonanych odpisów na ZFŚS i ich zwiększeń za 2014 rok. Do 31 maja 2014 r. powinni byli przekazać co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Społecznych mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20. pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (o ile układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie zawiera odmiennych postanowień) według stanu na 1. stycznia danego roku. Ci, którzy zatrudniają mniej osób, mogą tworzyć ZFŚS fakultatywnie.

Cele ZFŚS

Środki funduszu powinny być przeznaczone na wsparcie socjalne dla pracowników uprawnionych do korzystania z ZFŚS, tj. na pomoc materialną (rzeczową lub finansową) oraz zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe. Pieniądze można przeznaczyć na przykład na różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową, sportowo-rekreacyjną, opiekę nad dziećmi w przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowaną przez dziennego opiekuna lub nianię, bądź na inne formy wychowania przedszkolnego.

Wartość świadczeń

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na jednego zatrudnionego.

Dla 2014 roku wysokość podstawowego odpisu na ZFŚS wynosi 1.093,93 zł.

Outsourcing rachunkowości

Zapoznaj się z usługą

 

Uwaga! Inną wartość odpisu tworzy się dla pracowników młodocianych i dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze.

Kary

Pracodawcy, którzy nie zastosują się do obowiązującego ich prawa, a podlegają przepisom regulującym zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania jego środkami, powinni liczyć się z karą grzywny w wysokości od 20 zł do 5 000 zł, zgodnie z kodeksem wykroczeń. Nałożyć ją może właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy na podstawie wniosku.

WAŻNE!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, środki nieprzekazane na wyodrębniony rachunek ZFŚS nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych!

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Na jakie wsparcie z funduszy(...)

Czytaj więcej →

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami