Czym jest i jak rozumieć działalność badawczo – rozwojową10.03.2017

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej ma kluczowe znaczenie dla wzrostu innowacyjności gospodarki. Cel, jaki w tym zakresie musi osiągnąć Polska, to wielkość nakładów na badania i rozwój w 2020 r. na poziomie 1,7% PKB. Wyzwanie jest ambitne, gdyż w 2014 r. udział nakładów na działalność badawczą i rozwojową w PKB kształtował się poniżej 1%, jednak skala korzyści wynikających z sukcesywnie przeprowadzonych badań daje przedsiębiorcom szanse na poprawę innowacyjności oraz wzrost konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności. Niewątpliwą zachętą dla firm do prowadzenia działalności B+R są środki unijne.

Czym są i jak rozróżnić prace badawcze i rozwojowe?

Badania podstawowe to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy bez nastawienia na praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Badania przemysłowe to działalność mająca na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym.

Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Obejmują opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Cały artykuł do przeczytania w magazynie PLUS o dotacjach (str. 28):

najnowszy raport

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Jestem duży czy mały, wielkość(...)

Czytaj więcej →

„Szybka ścieżka” do dotacji po(...)

Czytaj więcej →

Ulga podatkowa na prace B+R

Czytaj więcej →

Magazyn PLUS O dotacjach

Czytaj więcej →

Innowacje w branży chemicznej –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami