Dofinansowanie na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze gazownictwa01.02.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w sektorze gazownictwa. Wsparcie udzialane jest w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV Oś Priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Typy projektów

Wsparciem objęte zostaną projekty zakładające przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, bądź samych prac rozwojowych w obszarze gazownictwa.

Przedsiębiorca ma możliwość zlecenia realizacji części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może jednak  przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Beneficjenci

Dofinansowanie skierowane jest do Konsorcjum, które składa się z co najmniej:

  • jednej jednostki naukowej (Lider konsorcjum) i jednego przedsiębiorstwa albo
  • dwóch jednostek naukowych

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

 

Poziom dofinansowania

1) dla przedsiębiorstw:

mikro- i małe przedsiębiorstwa:

  • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych na badania przemysłowe oraz
  • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe;

średnie przedsiębiorstwa:

  • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych na badania przemysłowe oraz
  • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe;

duże przedsiębiorstwa:

    • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych na badania przemysłowe oraz
    • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe;

2) dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w sytuacji, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln zł.

Alokacja

400 mln zł

Nabór wniosków

19 lutego 2018r. – 20 kwietnia 2018r.

AUTOR:  Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Kredyt na innowacje technologiczne –(...)

Czytaj więcej →

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie(...)

Czytaj więcej →

Kolejne miliardy z funduszy unijnych(...)

Czytaj więcej →

Dotacje dla przedsiębiorstw w Województwie(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami