Dotacje na innowacje w kujawsko-pomorskim13.07.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił pierwszy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wnioskować o wsparcie w zakresie:

  • wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego

Wysokość wsparcia w konkursie może sięgnąć aż 55% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorców może okazać się jednak fakt, iż przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach projektu musi wpisywać się w definicję innowacji co najmniej w skali regionu. Innowację należy rozumieć jako wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

 

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

 

Produkty stanowiące innowacje nie mogą być dostępne na rynku regionalnym – nie ma zatem znaczenia, gdzie są wytwarzane. Liczy się jedynie to, czy są na rynku regionalnym, a co za tym idzie, czy stanowią konkurencję dla produktów oferowanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie.

Produkty i procesy nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. jednostkę naukową, instytucję otoczenia biznesu).

W celu potwierdzenia rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia stosownej opinii o innowacyjności lub wskazania źródeł danych, na podstawie których określono stopień rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie. Dokumentem potwierdzającym innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy zgłoszenia patentowe.

Nabór wniosków podzielony został na etapy. Pierwszym z nich jest etap preselekcji, który ma na celu wyłonienie koncepcji projektów, które wypełniają przyjęte w ramach konkursu minimalne założenia merytoryczne.

Nabór wniosków preselekcyjnych prowadzony będzie w okresie od 19 do 30 września 2016r.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki konkursu, gdyż termin rozstrzygnięcia naboru planowany jest dopiero na lipiec 2017 r.

Artykuły powiązane:

Pracownicy 45+ – czas, by(...)

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki(...)

Czytaj więcej →

Podatek od wynajmowanych nieruchomości –(...)

Czytaj więcej →

Zmiana podejścia prezentowanego przez MF(...)

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami