Dotacje na wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw19.03.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014 – 2020. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotacje na promocję i internacjonalizację swojej działalności.

Typy projektów

Wsparcie otrzymać mogą projekty zakładające uczestnictwo w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych  i/lub uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji. Celem tych projektów jest promowanie marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mogą stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

 

Kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w targach lub wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

 

Kategorie kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis:

 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty szkolenia,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno -promocyjne projektu

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Beneficjenci

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

1) w przypadku formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

2) w przypadku formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

3) w przypadku formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

– do 60% – dla średnich przedsiębiorstw,

– do 75% – dla małych przedsiębiorstw,

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego,

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych

1) dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 500 000,00 zł,

2) dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 mln zł,

3) dla branżowego programu promocji – 1 mln zł,

4) dla branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 mln zł.

 

Alokacja

150 mln zł, w tym:

– 30 mln dla woj. mazowieckiego

– 120 mln dla pozostałych województw

 

Nabór wniosków

4 kwietnia 2018r. – 8 maja 2018r.

 

AUTOR: Michał Wałecki, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w zakresie procedury uproszczonej(...)

Czytaj więcej →

Monitoring wizyjny a RODO

Czytaj więcej →

Jak rozliczać sprzedaż i zakupy(...)

Czytaj więcej →

Wydatki na produkcję bez limitu(...)

Czytaj więcej →

Rejestr czynności przetwarzania

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami