Dywidendę trzeba wypłacić w terminie31.12.2014

Niewypłacona w terminie dywidenda jest uznawana przez urzędy skarbowe za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – i jako taki podlega opodatkowaniu. Ratowanie się kredytem jest niekorzystne podatkowo, ponieważ koszty związane z kredytem nie są uznawane za koszty podatkowe.

Spółka handlowa, która wypracuje zysk w danym roku obrotowym, ma kilka możliwości jego rozdysponowania. Po pierwsze taki zysk może zostać zatrzymany w spółce, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych. Po drugie, wspólnicy mogą zadecydować, że całość lub część zysku zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Termin

Decyzja odnośnie przeznaczenia wypracowanego zysku na taki czy inny cel, powinna zostać podjęta podczas zgromadzenia wspólników spółki, które należy przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego przyjętego przez spółkę.

Czym się kierować

Podejmując decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy należy zwrócić szczególną uwagę na obecną i przewidywaną kondycję finansową spółki. Może bowiem dojść do sytuacji, w której – ze względu na brak środków obrotowych – spółka nie będzie mogła wypłacić dywidendy w wyznaczonym w uchwale terminie.

Outsourcing rachunkowości

Zapoznaj się z usługą

 

Co jeśli spółka nie wypłaci dywidendy?

Zgodnie z prezentowaną linią orzeczniczą, w przypadku spółki, która miała wypłacić w określonym terminie dywidendę, ale tego nie zrobiła, pojawia się przychód po stronie takiej spółki. Urzędy skarbowe stoją bowiem na stanowisku, że zatrzymanie środków przeznaczonych na wypłatę dywidendy daje spółce możliwość dysponowania nimi, co w konsekwencji prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (Interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 17.12.2009 r IBPBI/2/423-1031/09/MS). Stanowisko takie potwierdza również NSA, precyzując, że wartość przychodu należy wówczas ustalić w wysokości odsetek, jakie spółka musiałaby zapłacić za pozyskanie kapitału odpowiadającego kwocie niewypłaconej dywidendy.

Kredyt na wypłatę dywidendy?

Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji i dochować terminu wypłaty, spółki mogą zaciągnąć kredyt. Nie jest to jednak rozwiązanie korzystne podatkowo, ponieważ, jak wskazał NSA (w wyroku z 12 grudnia 2011; II FPS 2/11) odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem, który spółka zaciągnęła w celu dokonania wypłaty należnej udziałowcom dywidendy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Sąd twierdzi, że wypłacona dywidenda nie stanowi dla spółki przychodu podatkowego, w związku z czym koszty kredytu zaciągniętego na jej wypłatę nie mają na celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Rozwiązanie

Przy ustalaniu daty wypłaty dywidendy wspólnicy spółki powinni dokładnie przeanalizować możliwość terminowego wywiązania się z tego zobowiązania. W przeciwnym wypadku mogą narazić spółkę na problemy związane z obowiązkiem ustalenia dodatkowego przychodu z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

PPE kontra PPK – co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami