Jaki identyfikator dla celów PIT – NIP czy PESEL?03.02.2015

W zależności od tego, do jakiej grupy podatników zalicza się płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, do celów PIT powinien się posługiwać albo nr PESEL, albo NIP. Nie każdy jednak wie, jaki identyfikator jest właściwy w jego przypadku. Niestety organy podatkowe udzielają w tym zakresie sprzecznych informacji, a za złożenie nieprawidłowej rocznej deklaracji grozi kara grzywny do 35 000 zł.

Do 28 lutego 2015 roku każdy podatnik jest zobowiązany do przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu prawidłowo wypełnionej deklaracji Pit-11 oraz Pit-40 za rok 2014. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie poda numeru identyfikacji podatkowej lub poda nieprawdziwy, dopuści się wykroczenia skarbowego na podstawie art. 81 ustawy kodeks karny skarbowy i będzie podlegał karze grzywny z wykroczenie skarbowe. Kara ta nie może być niższa, niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia i nie może przekroczyć 20-krotności wynagrodzenia minimalnego. Wynosi zatem odpowiednio:

  • 175 zł – najniższa kara grzywny
  • 35 000 zł – najwyższa kara grzywny.

Dla kogo jaki identyfikator?

Podatnicy, dla których właściwym identyfikatorem do celów PIT pozostał numer NIP, to:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • osoby będące płatnikiem podatków,
  • osoby będące płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Dla wszystkich pozostałych pracowników i współpracowników właściwym identyfikatorem dla celów podatkowych wskazanym w Pit-11 oraz Pit-40 za rok 2014 jest numer PESEL.

Outsourcing kadr i płac

Zapoznaj się z usługą

 

Wzór oświadczenia

dok

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. wprowadzająca zmiany do Ustawy z dnia 13 października 1995 r. „o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw” Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 1016
  2. Art. 81 Ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami