Jakie inwestycje dofinansuje UE? Czyli dotacje dla firm
w 2016 r.14.12.2015

W 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty innowacyjne, polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniu ich wyników w działalność firmy. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców.

Innowacyjność priorytetem dla UE

W perspektywie finansowej 2014-2020 priorytetem dla Unii Europejskiej będzie dofinansowanie projektów innowacyjnych, mających na celu prowadzenie przez przedsiębiorstwa, zarówno te z sektora MŚP jak i duże, prac B+R i wdrażanie ich wyników do działalności firmy.

Na początku 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostanie ponownie uruchomiony, znany już firmom, konkursu Szybka ścieżka, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na dofinansowanie projektów realizowanych, w tym obszarze tematycznym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 2,1 mln zł. Wsparcie otrzymają także firmy planujące utworzyć w swoich strukturach dział badawczo-rozwojowy. W ramach poddziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, będzie można częściowo sfinansować zakup aparatury badawczo-naukowej, która posłuży tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. NCBiR planuje także ponownie uruchomić nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, dzięki któremu możliwe będzie dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R w działalność przedsiębiorstwa.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Dotacje na zakup środków trwałych także możliwe

Poza środkami krajowymi dostępnymi za pośrednictwem PO IR, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje z regionalnych programów poszczególnych województw. W ramach konkursów, ogłaszanych przez Samorządy Województw, firmy będą mogły nie tylko uzyskać środki na realizację prac badawczo-rozwojowych ale także, co ważne, otrzymać dotacje na zakup środków trwałych (m. in.: maszyn, urządzeń i linii technologicznych). Poziom dofinansowania inwestycji wynosił będzie od 45% do 70% wartości projektu, w zależności od lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Środki unijne pomogą zadebiutować MŚP na giełdzie

Unia Europejska, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, postanowiła pomóc także i tym razem, małym i średnim przedsiębiorcom, finansując część kosztów związanych z wejściem spółki na giełdę. W ramach PO IR, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, firmy będą mogły otrzymać dotacje na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst. Nabór wniosków przewidziano do końca I kw. 2016 r. ​

W 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli szerokie możliwości wsparcia inwestycji ze środków unijnych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na projekty innowacyjne, polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniu ich wyników w działalność firmy. Dofinansowane zostaną także inwestycje w zakresie zakupu środków trwałych przez przedsiębiorców.

Autorem publikacji jest Monika Jasieniecka, specjalista w Zespole Doradztwa Europejskiego 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Dla kogo dotacje w najbliższym(...)

Czytaj więcej →

Innowacyjność przepustką do szybkich i(...)

Czytaj więcej →

Koniec negocjacji z Komisją Europejską(...)

Czytaj więcej →

Wielkie unijne pieniądze już na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami