Jazdy lokalne znów z przychodem11.07.2016

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń staje się dla Ministra Finansów coraz mniej istotny. W ostatnim numerze newslettera podatkowego informowaliśmy, że Minister z urzędu zmienia korzystne dla podatników interpretacje dotyczące zwrotów kosztów noclegów dla pracowników delegowanych. To niestety nie koniec korekt wcześniejszych stanowisk, ponieważ w SIP publikowane są obecnie interpretacje zmieniające pozytywne interpretacje w sprawie zwrotów wydatków za tzw. jazdy lokalne.

Interpretacja zmieniająca

Przykładem takiej zmiany jest interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 17 maja 2016 r., sygn. nr DD3.8222.2.29.2016.IMD. Minister Finansów zmienił interpretację, w której pierwotnie uznał, że koszty zwracane pracownikom realizującym zadania podczas jazd lokalnych nie stanowią przychodu dla pracowników. W uzasadnieniu swojego stanowiska powołał się na wykładnię historyczną przepisów prawa podatkowego wskazując, że zwolnienie od podatku kwot otrzymywanych przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych obowiązywało do końca 2003 r. Skoro zatem ustawodawca uchylił te przepisy to oznacza, że otrzymanie takich kwot powinno stanowić przychód dla pracownika. Odnosząc się do wyżej wspomnianego wyroku TK Minister Finansów stwierdził, że dotyczy on nieodpłatnych świadczeń, a skoro pracodawca wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny, to taki zwrot kosztów nie stanowi „innego nieodpłatnego świadczenia”.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Bez zaufania do organów

Powyższa zmiana jest o tyle zaskakująca, że do czasu wyroku TK podatnicy otrzymywali interpretacje wskazujące na obowiązek opodatkowania zwracanych kwot. Po wyroku TK Minister zmienił swoje stanowisko na korzystne dla podatników, by teraz ponownie zmienić zdanie i z urzędu zmieniać interpretacje na negatywne. Takie działanie budzi nie tylko wewnętrzny sprzeciw, ale jest także wątpliwe z prawnego punktu widzenia. Organy podatkowe mają obowiązek działać w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a ponadto wydając interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego zobowiązane są uwzględniać orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Karkołomne zabiegi interpretacyjne, jakich dokonuje Minister, by zignorować wyrok TK z pewnością nie wzbudzą zaufania podatników. Nasuwa się także pytanie, jak mają funkcjonować przedsiębiorcy, którzy średnio co dwa lata powinni weryfikować swoje podejście do, jakby się wydawało, rozstrzygniętych już wątpliwości interpretacyjnych.

Komentowana interpretacja zmieniająca wiąże wyłącznie wnioskodawcę. Niemniej jednak, zmiana interpretacji z urzędu przez Ministra Finansów najprawdopodobniej zapowiada zmianę linii interpretacyjnej na niekorzystną. Podatnikom pozostanie więc ustalanie przychodu lub kolejne spory z fiskusem.

AUTOR: Marcin Książek, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Pracownicy 45+ – czas, by(...)

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki(...)

Czytaj więcej →

Podatek od wynajmowanych nieruchomości –(...)

Czytaj więcej →

Zmiana podejścia prezentowanego przez MF(...)

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami