Jazdy „praca – dom”; „dom – praca” mogą być jazdami służbowymi04.08.2015

Stworzenie zasad korzystania przez pracowników z samochodów należących do pracodawcy, czyli tzw. „polityka samochodowa”, bądź też zawarcie stosownych regulacji w umowach o pracę z poszczególnymi pracownikami, mogą ograniczyć wartość nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców. Efektem tych działań może być zmniejszenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa i osób korzystających z samochodów służbowych. 

Głównym elementem, który warto uregulować, jest dojazd z miejsca garażowania do miejsca pracy i z powrotem. Odpowiednia polityka samochodowa w połączeniu z zakresem obowiązków pracowniczych pozwala przyjąć, iż jazdy na trasie praca – dom; dom- praca stanowią jazdy służbowe.

W ostatnim czasie przedmiotem szczególnej uwagi ustawodawcy były relacje pracodawcy z pracownikiem, szczególnie pod względem świadczeń – odpłatnych lub nie – na rzecz pracownika, mających swe źródło w stosunku pracy.

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje zmodyfikowany w ustawie PIT art. 12 ust. 2a określający wartość ryczałtu nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Problemy z interpretacją przepisu

Przepis, który miał uprościć rozliczenia miedzy podatnikiem a fiskusem, budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych, a Ministerstwo Finansów stoi twardo na stanowisku, iż przedmiotowy ryczał nie obejmuje wartość paliwa finansowanego przez pracodawcę, lecz zużytego przez pracownika do jego celów prywatnych. Co za tym idzie, pracodawca musi doliczać pracownikom przychód z tytułu zużycia paliwa / obciążać pracowników kosztami lub też zobowiązać ich do finasowania we własnym zakresie.

Im mniej jazd zostanie więc uznanych za jazdy prywatne – tym mniejsze obciążenia finansowe z tym związane.

W ostatnim czasie wydawanych jest szereg interpretacji, których przedmiotem jest właśnie odpowiedź na pytanie, czy przejazd z miejsca garażowania pojazdu, które jednocześnie pokrywa się z miejscem zamieszkania pracownika, wiąże się z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

Odpowiedzi Ministra Finansów są najczęściej pozytywne. Przykładem jest m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2015 roku czy z dnia 19 czerwca 2015 roku, nr IBPBII/1/4511-245/15/MK.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Regulacja zasad

Odpowiednie uregulowanie zasad korzystania z samochodów służbowych w połączeniu z zakresem obowiązków pracowniczych pozwala na ograniczenie liczby jazd prywatnych.

W obliczu faktu, że paliwo nie zawiera się w ryczałcie wprowadzonym przez nowelizację Ustawy PIT, przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym jazdy pracowników z domu do miejsca wykonywania pracy oraz z miejsca wykonywania pracy do domu nie są jazdami prywatnymi, może dać podatnikom wymierne korzyści finansowe.
Implementacja takiego rozwiązania powinna być jednakże poprzedzona analizą stanu faktycznego, modyfikacją zakresu obowiązków pracowniczych i odpowiednimi zmianami w regulaminach korzystania z pojazdów służbowych i w umowach z pracownikami, a dla pełnego bezpieczeństwa rekomendujemy dodatkowo uzyskanie pozytywnej interpretacji we własnej sprawie.
Służymy wsparciem w zakresie stworzenia „polityki samochodowej„. Zapraszamy do kontaktu.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Artykuły powiązane:

Czy Twój kontrahent, do którego(...)

Czytaj więcej →

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Faktury korygujące zbiorcze bez uproszczeń?

Czytaj więcej →

Kara umowna z tytułu wcześniejszego(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami