Jestem duży czy mały, wielkość firmy z perspektywy przepisów UE17.02.2017

Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców mają często określone – w zależności od wielkości firmy – zróżnicowane możliwości jej otrzymania i poziomy dofinansowania. Dlatego też szczególnie ważnym etapem przygotowującym firmę do ubiegania się o wsparcie jest precyzyjne określenie, czy firma zalicza się do mikro-, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Zgodnie z powyższym dla uznania, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wystarczającym jest stwierdzenie, że określony podmiot prowadzi działalność gospodarczą, przy czym bez znaczenia pozostaje forma prawna, w jakiej przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku.

Cały artykuł do przeczytania w magazynie PLUS o dotacjach (str. 8):

najnowszy raport

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

 

Artykuły powiązane:

„Szybka ścieżka” do dotacji po(...)

Czytaj więcej →

Ulga podatkowa na prace B+R

Czytaj więcej →

Innowacje w branży chemicznej –(...)

Czytaj więcej →

Go to Brand

Czytaj więcej →

Rozwój infrastruktury B+R i wzrost(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami