KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe to kolejne zmiany do MSR, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku04.12.2017

Nowa interpretacja KIMSF 22 określa, jaki kurs przeliczenia powinien być stosowany do transakcji w walutach obcych, które wiążą się z otrzymaniem bądź wydatkowaniem zaliczkowej zapłaty księgowanej przed ujęciem odpowiedniego składnika aktywów, kosztu lub przychodu wynikającego z tej transakcji.

Interpretacja nie ma zastosowania, jeżeli początkowe ujęcie odpowiedniego składnika aktywów, kosztu lub przychodu następuje według wartości godziwej. Nalezy przy tym pamiętać, że zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 21 zaliczka jest pozycją niepieniężną i nie jest przeceniana na dzień bilansowy.

Zgodnie z nową interpretacją w celu ustalenia kursu wymiany datą transakcji jest data początkowego ujęcia zaliczki jako składnika aktywów lub zobowiązania. Jeżeli istnieje wiele płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala się datę transakcji w odniesieniu do każdej płatności lub wpływu.

Dla lepszego zrozumienia powyższego zapisu przedstawiamy dwa przykłady:

Przykład 1: sprzedaż towaru za 100 EUR

 • otrzymanie zaliczki 40 EUR 1 sierpnia
 • ujęcie przychodu 1 września
 • zapłata 60 EUR 1 października

(Przy założeniu kursów wymiany: 1 sierpnia 4,00; 1 września 4,50; 1 października 5,00)

Księgowania:

1 sierpnia: ujęcie zaliczki: 40 x 4,00 = 160 zł
1 września: ujęcie przychodu: 160 zł + (60 x 4,50) = 430 zł
1 października: spłata należności: 60 x 5,00 = 300 zł
1 października: ujęcie różnicy kursowej  30 zł

 

Audyt

Zapoznaj się z usługą

 

Przykład 2: usługa otrzymywana w okresie lipiec – grudzień

 • cena usługi łącznie 600 EUR (100 EUR/miesiąc
 • płatności:
  • zaliczka 15 czerwca: 200 EUR
  • 31 grudnia: 400 EUR

 

(Przy założeniu kursów wymiany: 15 czerwca 4,00; średni kurs za lipiec 4,50; średni kurs za sierpień 5,00; średni kurs za wrzesień 5,50; średni kurs za październik 6,00; średni kurs za listopad 6,50; średni kurs za grudzień 7,00; 31 grudnia 7,50)

Ujęcie kosztów:

lipiec 100 x 4,00 = 400
sierpień 100 x 4,00 = 400
wrzesień 100 x 5,50 = 550
październik 100 x 6,00 = 600
listopad 100 x 6,50 = 650
grudzień 100 x 7,00 = 700

 

 • ujęcie płatności 31 grudnia: 400 x 7,50 = 3 000 zł
 • ujęcie różnicy kursowej 31 grudnia: 500 zł

 

Interpretacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku, choć jej wcześniejsze zastosowanie jest dopuszczalne. Zwracamy jednak uwagę na to, że przyjęcie jej do stosowania w Unii Europejskiej jest przewidywane dopiero w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zapewne trudno obecnie oszacować wpływ tej interpretacji na sprawozdania finansowe. Wydaje się, że dla większości podmiotów będzie to nieistotne, jednak jednostki dokonujące albo otrzymujące znaczne kwoty płatności zaliczkowych powinny zwrócić na nią uwagę.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przygotuj się do zmian w(...)

Czytaj więcej →

Zmiana do MSR 40, która(...)

Czytaj więcej →

Czy biegły rewident jest „insiderem”?(...)

Czytaj więcej →

Nowe spojrzenie na utratę wartości(...)

Czytaj więcej →

MSSF 9 – kolejne wyzwanie(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami