Koniec zwolnienia dla FIZ02.11.2016

W dniu 31 października 2016 r. do sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniającej podatki dochodowe przewidujący likwidację z początkiem 2017 roku zwolnienia z opodatkowania zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ).

Status podatkowy zamkniętych funduszy inwestycyjnych miał bezpośrednie przełożenie na ich dużą popularność. Opodatkowanie zamkniętych funduszy inwestycyjnych spowoduje znaczące obniżenie efektywności wykorzystujących je struktur, w wyniku czego należy spodziewać się zarówno znaczącego zmniejszenia ilości tworzonych funduszy jak również wychodzenia ze struktur stworzonych w ostatnich latach.

Proponowane zmiany

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchyla przepisy przewidujące zwolnienie podmiotowe funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę poza RP z opodatkowania oraz wprowadza zwolnienie przedmiotowe dla funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy otwartych (SFIO). Wolne od podatku mają być dochody (przychody) FIO oraz SFIO z wyłączeniem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych – pochodzące z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających. Pod pewnymi warunkami wolne od podatku będą również dochody (przychody) instytucji wspólnego inwestowania osiągane przez te instytucje z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) i innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających. Przy czym zwolnienia nie będzie stosowało się jeżeli będą prowadziły one swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego albo będą instytucją wspólnego inwestowania typu otwartego działającą na podstawie zasad i ograniczeń inwestycyjnych odpowiadających instytucjom wspólnego inwestowania typu zamkniętego.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Termin wprowadzenia zmian

Wszystko wskazuje na to, że tempo prac nad projektem będzie ekspresowe. Realizacja planów projektodawców wymaga uchwalenia ustawy najbliższych posiedzeniach sejmu jeszcze w listopadzie. Wraz ze zmianami dotyczącymi opodatkowania funduszy inwestycyjnych projekt ustawy obejmuje zmianę przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne i stracą moc z końcem listopada. Umożliwienie  odliczania kwoty wolnej od podatku w roku 2017 będzie wymagało uchwalenia ustawy w listopadzie. Tak więc możliwe, że ekspresowe tempo procesu legislacyjnego obejmie zarówno kwestię kwoty wolnej od podatku jak i opodatkowania zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Opodatkowanie zamkniętych funduszy inwestycyjnych z pewnością znacząco zmniejszy ich popularność. Należy spodziewać się w szczególności istotnego spadku ilości nowych funduszy. Wysoce prawdopodobne są też działania zmierzające do wychodzenia ze struktur opartych na zamkniętych funduszach inwestycyjnych. W praktyce realokacja znaczących aktywów zgromadzonych w ramach zamkniętych funduszy inwestycyjnych może być bardzo kłopotliwa. Ekspresowe tempo wprowadzenia zmiany znacząco ogranicza możliwości jej uwzględnienia przez inwestorów przy tworzeniu strategii inwestowania swoich aktywów.

AUTOR: Marcin Książek, senior konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Na jakie wsparcie z funduszy(...)

Czytaj więcej →

Zmiany w podatkach 2019 –(...)

Czytaj więcej →

Nowe CYBERobowiązki dla 2000 firm

Czytaj więcej →

RODO – co nowego dla(...)

Czytaj więcej →

Kobiety na rynku pracy –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami