Koniunktura w branży nieruchomości i budownictwa28.01.2015

W maju przedsiębiorstwa z branży budowlanej w dalszym ciągu negatywnie oceniają koniunkturę  w sektorze. Istotne jest jednak, iż ogólny klimat koniunktury w sekcji budownictwa  jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu oraz lepszy niż w analogicznym miesiącu w ciągu ostatnich kilku lat. Dodatkowo warto zaznaczyć, iż jedynie wśród małych przedsiębiorstw dominuje niekorzystna ocena ogólnego klimatu koniunktury.

Aktualizacja na dzień 18.06.2015

Koniunktura w branży budownictwa

Ogólny klimat koniunktury

ogolny_klimat_koniunktury

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych GUS

 

Ocena koniunktury w branży budownictwa na poziomie -2 stanowi kontynuację rozpoczętej w styczniu poprawy sytuacji oraz jest najwyższą oceną od sierpnia 2011 r. Według najnowszych danych już zarówno duże, średnie jak i mikro przedsiębiorstwa oceniają ogólny klimat koniunktury w sektorze budownictwa pozytywnie. W zakresie portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej oceny przedsiębiorstw są mniej niekorzystne niż w miesiącu poprzednim, jednak wskazują na optymistyczne prognozy. Warto wskazać również na kontynuację systematycznej poprawy na poziomie niemalże wszystkich wskaźników.

Bariery w prowadzeniu działalności

Według najnowszych danych 4,2% przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności, co stanowi poprawę o 0,8 p. p. względem danych sprzed roku. W ciągu ostatnich kilku lat przedsiębiorcy odczuwali stopniowy wzrost ograniczeń prowadzenia działalności wynikających z kosztów zatrudnienia, obciążeń na rzecz budżetu oraz niejasnych przepisów prawnych. W maju oceny przedsiębiorców były zbliżone do ocen z kwietnia, co sygnalizować może poprawę w branży. Wciąż na relatywnie wysokim poziomie utrzymują się jednak uciążliwości związane z konkurencją na rynku. Poprawie ulega natomiast odczuwanie ograniczeń związanych z ogólną niepewnością sytuacji gospodarczej oraz niewystarczającym popytem.

Branża budowlana ponownie osiągnęła stopę zwrotu wyższą niż szeroki rynek

Kurs WIG-Budownictwo oraz WIG-Deweloperzy na tle kursu indeksu szerokiego rynku WIG

kurs_wig-budownictwo_oraz_wig-deweloperzy

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych gpwinfostrefa

 

Na zamknięcie dnia 12 czerwca br. indeks WIG Budownictwo ukształtował się na poziomie 2 792 pkt, natomiast WIG Deweloperzy na poziomie 1 373 pkt. Od początku roku podmioty z portfela WIG Budownictwo przyniosły inwestorom stopę zwrotu na poziomie 30,29%, przy jednoczesnym wzroście indeksu WIG jedynie o 4,94%. Natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu z indeksu WIG Budownictwo osiągnęła poziom 29,36% i była wyższa o 24,38 p. p. od stopy zwrotu z indeksu WIG.

Stopa zwrotu od początku roku  dla najważniejszych indeksów branżowych oraz WIG

stopa_zwrotu

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych gpwinfostrefa

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami