Kwartalne rozliczanie VAT może przynieść korzyści nie tylko „małym podatnikom”16.02.2015

Warto o tym pamiętać planując istotne transakcje sprzedażowe lub spodziewając się gwałtownego wzrostu obrotów.
25 lutego mija kolejny termin na zadeklarowanie wyboru kwartalnego sposobu rozliczania VAT.  W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność oraz posiadających status „małego podatnika” rozliczenia kwartalne pozwalają nie tylko zredukować poziom formalności, ale również odroczyć termin zapłaty podatku. Przy odpowiednim ukształtowaniu rozliczeń, podobne korzyści osiągnąć mogą podmioty, które nie są „małymi podatnikami”. 

Kwartalne rozliczenia VAT

„Mali podatnicy” mają możliwość składania deklaracji VAT oraz rozliczania i wpłacania podatku raz na kwartał. Dzięki temu mogą dłużej dysponować środkami pieniężnymi, które w przypadku rozliczeń miesięcznych musieliby wpłacić na konto urzędu skarbowego po zakończeniu każdego miesiąca. Rozliczenia kwartalne pozwalają również skumulować w jednej deklaracji VAT podatek należny i naliczony z całego kwartału, co może łagodzić dysproporcje pomiędzy kwotami podatku do zapłaty za niektóre miesiące i zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za pozostałe. Jednakże status „małego podatnika” przysługuje tylko podmiotom, których wartość sprzedaży (razem z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro.

W nielicznymi wyjątkami z części zalet kwartalnego sposobu rozliczeń mogą skorzystać nie tylko „mali podatnicy”, ale również ci, których wartość sprzedaży przekracza ustawowy limit. Podmioty te również mogą zadeklarować kwartalny sposób rozliczania VAT, jednakże pomimo składania deklaracji i rozliczania podatku raz na kwartał, podmioty te zobowiązane są do wpłacania zaliczek za pierwszy i drugi miesiąc kwartału. Ustawodawca przewidział przy tym dwie metody kalkulacji zaliczek, w oparciu o poziom podatku z poprzedniego kwartału, bądź w oparciu o faktycznie realizowane transakcje w danym miesiącu.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Przejście na kwartalne rozliczanie podatku VAT

Wybranie rozliczeń kwartalnych może być korzystne w sytuacji, gdy podatnik planuje istotne transakcje sprzedażowe lub przewiduje, że wartość sprzedaży gwałtownie wzrośnie w najbliższych miesiącach. Planując w najbliższym czasie istotne transakcje i rozpatrując ich skutki w zakresie podatku VAT, warto uwzględnić możliwość przejścia na kwartalny sposób rozliczania podatku, przy jednoczesnym odpowiednim ukształtowaniu doboru metod kalkulowania zaliczek. Przejście na kwartalny system rozliczeń w połączeniu z odpowiednim doborem metody kalkulowania zaliczek niejednokrotnie pozwala ukształtować rozliczenia z urzędem skarbowym znacznie korzystniej, niż przy powszechnie znanym i stosowanym rozliczeniu miesięcznym. Dla tych podatników, którzy chcą zmienić sposób rozliczeń od I kwartału 2015 r., czasu na decyzję pozostało zaledwie kilka dni.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

NSA: „pierwsze zasiedlenie” niezgodne z(...)

Czytaj więcej →

Osoba fizyczna zapłaci VAT w(...)

Czytaj więcej →

Ile odliczyć podatku VAT od(...)

Czytaj więcej →

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy(...)

Czytaj więcej →

Korekta VAT in plus –(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami