Łódzkie stawia na rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej21.12.2017

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego z początkiem 2018 roku przy wsparciu z funduszy unijnych będą mogli rozwinąć swoje firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego planowany jest nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Termin naboru planowany jest od 9 stycznia 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Do typów projektów, które będą wpisywać się w idee konkursu, należą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Dla kogo wsparcie?

Konkurs skierowany będzie do przedsiębiorstw. Beneficjentem będzie mogło zostać także konsorcjum przemysłowe z wiodącą rolą przedsiębiorstwa.

Ocena projektów dokonywana będzie na podstawie kryteriów wyboru projektów. Na ocenę składał się będzie etap oceny formalnej I stopnia, merytorycznej oraz formalnej II stopnia.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania na projekty dotyczące inwestycji
w infrastrukturę badawczo-rozwojową będzie mógł wynieść 35%. Konkurs ma przyczynić się do wytworzenia lub też do unowocześnienia
w przedsiębiorstwach infrastruktury badawczo-rozwojowej, co zapewne wpłynie na efektywność prowadzenia innowacyjnej działalności.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Specjalista ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie 

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Od Nowego Roku rusza nabór(...)

Czytaj więcej →

Podkarpacie liderem sięgania po wsparcie(...)

Czytaj więcej →

Dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Czytaj więcej →

Pociąg do funduszy –(...)

Czytaj więcej →

Sieć otwartych innowacji w Programie(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami