Lubelskie mikro i małe przedsiębiorstwa w wakacje po dotacje11.07.2016

W latach 2007-2013 przedsiębiorcy z Województwa Lubelskiego zrealizowali ponad 2 tys. projektów przy wsparciu unijnym. Teraz mają kolejną szansę na pozyskanie dofinansowania.

Do 8 września 2016 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości powadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do podziału przeznaczono kwotę 281 876 295,73 zł.

O dofinansowanie ubiegać mogą się mikro- i małe przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Przedsiębiorstwa te musza prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone w szczególności na:

  • stworzenie lub doposażenie infrastruktury przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów bądź usług
  • zastosowanie nowoczesnych technologii , czyli na rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej (np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu)
  • wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Maksymalny poziom dofinansowania, na jaki mogą liczyć przedsiębiorstwa to aż 70% wydatków kwalifikowalnych.

prawozdanie okresowe z realizacji RPO WL 2007-2013 za II półrocze 2015 r.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com

 

Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

 

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

Artykuły powiązane:

Pracownicy 45+ – czas, by(...)

Czytaj więcej →

Dyrektywa NIS, czyli nowe CYBERobowiązki(...)

Czytaj więcej →

Podatek od wynajmowanych nieruchomości –(...)

Czytaj więcej →

Zmiana podejścia prezentowanego przez MF(...)

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami