Nagrody w loteriach, alimenty, odszkodowania i inne dochody z zagranicy13.06.2014

Do tej pory w cyklu poświęconym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania zaprezentowaliśmy niemal wszystkie kategorie dochodów/przychodów. W Akademii omówiliśmy:

  • w jaki sposób administracje podatkowe dokonują podziału wpływów z podatków,
  • czym jest zakład, kiedy powstaje i jakie są konsekwencje posiadania zagranicznego zakładu,
  • jak opodatkowane są tzw. dochody pasywne – odsetki, dywidendy, należności licencyjne,
  • zasady opodatkowania dochodów z nieruchomości oraz klauzulę nieruchomościową,
  • zyski z przeniesienia własności majątku,
  • opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz szczególne zasady opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów, artystów i sportowców, studentów, pracowników państwowych oraz emerytur.

Głównym celem zawieranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest rozgraniczenie prawa do opodatkowania dochodów pomiędzy poszczególne państwa-strony umowy. W art. 21 MK OECD zawarto przepis dotyczący zasad opodatkowania tzw. „innych dochodów”, a więc takich dochodów które nie zostały sklasyfikowane odrębnie w artykułach 6-20.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Zasady opodatkowania „innych dochodów” zostały opisane w artykule 21 MK OECD

  1. Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.
  2. Postanowień ustępu 1 nie stosuje się do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego, określonego w artykule 6 ustęp 2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się państwie, prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność zarobkową poprzez zakład w nim położony i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7.

Przepisy artykułu 21 mają zastosowanie jeżeli:

  • rezydent państwa A uzyskuje dochód w państwie B,
  • uzyskiwany dochód nie jest ujęty w artykułach 6-20 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przepisy dotyczące innych dochodów mają zapełnić lukę, która może powstać w odniesieniu do nietypowych źródeł dochodów, które występują aktualnie ale mają marginalny charakter (np. zasiłki macierzyńskie, świadczenia z tytułu ubezpieczeń) lub mogą pojawić się w przyszłości. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wyrażoną w artykule 21 ust. 1 MK OECD, dochody takie będą opodatkowane tylko w kraju rezydencji podatnika, który je osiągnie. 

Należy zwrócić uwagę na ustęp 2 przepisu, w którym zawarto wyjątek od ogólnej zasady. Mianowicie w sytuacji, gdy „inne dochody” są osiągane przez stały zakład, który osoba będąca rezydentem jednego państwa posiada w drugim państwie, to „inne dochody” należy traktować jako zyski przedsiębiorstwa zgodnie z artykułem 7 MK OECD, a więc w państwie położenia zakładu.

W kolejnym artykule cyklu omówimy zasady opodatkowania majątku.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Najem nieruchomości przez spółkę holdingową(...)

Czytaj więcej →

Nieodpłatne poręczenie a przychód

Czytaj więcej →

Kalendarz księgowego i kadrowego na(...)

Czytaj więcej →

Trudniej będzie nie pobrać podatku(...)

Czytaj więcej →

Można już wnioskować o decyzję(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami