Krajowy Rejestr Karny11.12.2014

Krajowy Rejestr Karny (KRK) utworzony został ustawą z dnia 24 maja 2000 r., jako instytucja prowadząca bazę danych dotyczących osób skazanych i podmiotów zbiorowych, które dopuściły się wykroczenia i zostały ukarane. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w tym Rejestrze.

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich, a także dane

11) o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kontrola i postępowanie podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Nie podlegają wpisowi:

  • osoby, wobec których prowadzone były postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe zakończone wydaniem mandatu, czy orzeczeniem kary grzywny; niemniej jednak takiemu wpisowi podlega osoba, która została prawomocnie skazana za wykroczenie na karę aresztu;
  • osoby, wobec których były prowadzone postępowania, niemniej jednak sąd zezwolił na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że wpisowi do KRS podlegają osoby, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Wprawdzie wpis ten nie oznacza, że osoby takie uważane są za karane, to jednak mogą mieć problemy w przypadku różnego rodzaju procedur, gdzie jednym z wymogów będzie przedstawienie informacji o niekaralności. Zatem występując o taką informację (do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego) należy liczyć się, że zanim nie nastąpi zatarcie skazania, odpowiedni wpis zostanie zamieszczony.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Nieterminowe płacenie podatków może stanowić(...)

Czytaj więcej →

Czy Twój kontrahent, do którego(...)

Czytaj więcej →

Faktury korygujące zbiorcze bez uproszczeń?

Czytaj więcej →

O co można pomniejszyć zobowiązanie(...)

Czytaj więcej →

Należności licencyjne – co to(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami