Nowe perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego09.06.2016

Przedsiębiorcy działający na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego już w lipcu br. otrzymają możliwość wsparcia rozwoju swoich firm. Przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć starania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

Dofinansowaniem będzie można objąć przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej 2 przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług. Projekty mogą obejmować wydatki np. na: przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych. Projekt musi zakładać, iż sprzedaż planowanego do utworzenia w ramach realizacji projektu pakietu usług czy produktów będzie odbywał się także drogą elektroniczną. Przedsięwzięcie musi dotyczyć obligatoryjnie co najmniej 3 produktów bądź usług .

Poziom dofinansowania wyniesie do 85%.

W ramach poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (w tym przeszkolenia pracowników). Celem projektu ma być m.in.: obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienie kontaktów z klientem (w tym np. automatyzacja procesu produkcyjnego czy systemu zarządzania relacjami z klientem).

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wyniesie do 50%.

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

W ramach poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na projekty inwestycyjne, których celem będzie przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy na potrzeby internacjonalizacji. Wsparciem objęte zostaną wydatki (w tym infrastrukturalne) związane
z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług /systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wyniesie do 50%.

AUTOR: Karolina Tarabańska, Asystent ds. funduszy unijnych, Departament Doradztwa Europejskiego

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com

 

Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami