Nowy Rok Podatkowy czas zacząć14.01.2015

Szanowni Państwo!
Dla większości podatników koniec roku kalendarzowego oznacza również koniec roku podatkowego, a tym samym obowiązek zamknięcia ksiąg i rozliczenia się z Fiskusem.  

W związku z zakończeniem roku podatkowego na podatnikach ciąży szereg obowiązków, w szczególności sporządzenie zeznania podatkowego, rozliczenie się z urzędami skarbowymi, wysłanie szeregu informacji zarówno do urzędów jak i do kontrahentów.

Koniec roku to również szansa, żeby jeszcze raz dokonać oceny zdarzeń podatkowych, jakie miały miejsce w ciągu roku. Może można jeszcze coś zmienić albo usprawnić? Jeśli nie w stosunku do starego roku, to może w odniesieniu do nowego, 2015?

Poniżej prezentujemy subiektywne zestawienie czynności, które mogą Państwu pomóc bezpiecznie zamknąć stary rok:

1. Weryfikacja rozliczenia podatku dochodowego – warto jeszcze raz przejrzeć rozliczenia, dokonywane w trakcie roku, aby upewnić się czy nie wystąpiły błędy. Taka dodatkowa weryfikacja pozwoli na wyeliminowanie ryzyk i nieprawidłowości, ale również daje szansę identyfikacji obszarów, w których można uzyskać oszczędności podatkowe.

najnowszy raport

 

2. Przegląd obowiązków w zakresie podatku u źródła – IFT 1 / IFT – 2 – przepisy dotyczące podatków u źródła są nieprecyzyjne, interpretacje organów podatkowych – zaskakujące. Największe kontrowersje budzą usługi z zakresu zarządzenia, usługi szkoleniowe, usługi doradcze. Czy w ogóle Fiskus ma prawo pobierać podatek, jeśli usługi były wykonane za granicą, a z Polski płynie jedynie płatność? Coraz więcej sądów administracyjnych kwestionuje to prawo. A to oznacza możliwość odzyskania nadpłaconego podatku.

Ponadto od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące ważności certyfikatów rezydencji. Co do zasady będą one ważne przez okres 12 miesięcy od czasu ich wydania. Warto więc zweryfikować, kiedy wygaśnie ważność certyfikatów, które są w spółce i odpowiednio wcześnie pozyskać nowe.

Nie bez znaczenia są też obowiązki informacyjne. Pamiętajmy, że IFT należy wystawiać, nawet jeśli płatnik nie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku. Co więcej, przedmiotowe formularze od nowego roku możemy składać do urzędów skarbowych wyłącznie drogą elektroniczną.

3. Samochody służbowe – warto zweryfikować, czy zmiany w zakresie VAT, jakie weszły w życie w 2014 r. zostały właściwie implementowane.

A biorąc pod uwagę fakt wprowadzenia od 2015 r. ustawowych ryczałtów z tytułu korzystania z samochodów służbowych przez pracowników warto podejść do kwestii samochodów służbowych w sposób kompleksowy.

Stworzenie lub zmodyfikowanie regulaminu korzystania z takich samochodów zapewni:

  • spisanie przejrzystych i obiektywnych reguł użytkowania samochodów oraz odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie,
  • dostosowanie zasad korzystania z floty do specyfiki działalności danej firmy,
  • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i podatkowego zarówno spółce, jak i pracownikom korzystającym z samochodów firmowych,
  • zapewnienie spójności pomiędzy rozliczeniami w sferze podatków dochodowych i VAT.

 

4. Cienka kapitalizacja – od nowego roku pożyczki udzielone przez podmioty powiązane nadal będą podlegać restrykcjom „cienkiej kapitalizacji”, ale rozszerzył się krąg podmiotów, od których zaciągnięte pożyczki podlegać będą cienkiej kapitalizacji. Ponadto, poziom zadłużenia w stosunku do pożyczek otrzymanych od 2015 r. będzie porównywany z wysokością kapitału własnego, a nie 3-krotnością kapitału zakładowego.

Podatnicy mają jednak możliwość wyboru alternatywnej metody liczenia wysokości odsetek, stanowiącej koszt uzyskania przychodu, zależnej od poziomu „podatkowej wartości aktywów” oraz poziomu zysku operacyjnego, o ile dokonają terminowego zgłoszenia. Aby ustalić, według jakich zasad zaliczymy do kosztów uzyskania większą kwotę odsetek od pożyczek należy przed upływem terminu zgłoszenia dokonać symulacji danych finansowych na najbliższe lata.

 

5. Zaliczka uproszczona w CIT. Jednocześnie warto pamiętać, że 20 lutego mija termin na wybór płatności zaliczki w formie uproszczonej, czyli jako 1/12 podatku zapłaconego 2 lub 3 lata temu. Zaletą płatności zaliczki w formie uproszczonej jest wyeliminowanie ryzyka wystąpienia zaległości podatkowych w ciągu roku w związku z nieprawidłową kwalifikacją przychodów lub kosztów podatkowych.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

6. Ulgi w podatkach – obliczając wysokość podatku za 2014 r. nie można zapomnieć o uldze na nowe technologie. Może to dotyczyć tych wszystkich podatników, którzy w minionym roku wdrożyli nowoczesny system komputerowy, SAP, ERP, licencje technologiczne, system finansowo-księgowy, system do zarządzania przedsiębiorstwem lub inne wartości niematerialne i prawne. Odzyskać można (w formie zwrotu podatku) 9,5% poniesionych wydatków Jeśli przeszkodą jest jedynie brak opinii o innowacyjności – prosimy o kontakt z nami. Pomożemy ją uzyskać.

Życzę Państwu Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku i mam nadzieję, że nasze Newslettery oraz inne publikacje, do lektury których przy okazji serdecznie zachęcam, będą Państwu pomocne w codziennej pracy.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Rewolucja w podatkach – rozstrzyganie(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych przez(...)

Czytaj więcej →

Arbitraż jako narzędzie uzgadniania stanowiska(...)

Czytaj więcej →

Przestępstwo skarbowe

Czytaj więcej →

Akademia Podatkowa – Wkład kapitałowy(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami