O co można pomniejszyć zobowiązanie CIT za 2013 rok?14.01.2014

Przygotowując roczne zeznanie CIT za miniony rok podatkowy warto zastanowić się nad możliwością uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup usług gastronomicznych czy posiłków. 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy PIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ustawy powyższe nie zawierają definicji pojęcia „reprezentacja”. Powodowało to, że organy podatkowe podejmowały próby nadania terminowi „reprezentacja” własnych znaczeń.

Aby ostatecznie rozstrzygnąć powyższy problem, w oparciu o wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, Minister Finansów uznał, że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów  ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Optymalizacje podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Stanowisko Ministra Finansów zostało zawarte w interpretacji ogólnej – a więc obowiązującej wszystkich podatników – z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521.

Interpretację wydano pod koniec roku. Natomiast wydatki, o których mowa w interpretacji większość podatników ponosi przez cały rok. Tym samym przygotowując zeznanie roczne warto zastanowić się nad tym, czy nie należy uznać za koszt uzyskania przychodu  wydatku na biznesowy lunch z kontrahentem, poniesiony na przykład w styczniu 2013 roku i zaliczony w tym miesiącu do wydatków na reprezentację. Podobnej analizy można dokonać w odniesieniu do wydatków z poprzednich lat.

Nie mniej jednak nie możemy automatycznie zaliczyć każdego wydatku do kosztów podatkowych. Jak bowiem wskazuje Minister Finansów kwalifikacja każdego wydatku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich kosztów. Natomiast za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 Ustawy CIT i art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy PIT należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

W wypadku Państwa wątpliwości co do kwalifikacji poszczególnych wydatków służymy pomocą.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

30 października dowiemy się, co(...)

Czytaj więcej →

Nowe struktury e-Sprawozdań

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami