Odstępne opodatkowane VAT12.05.2014

Zapłata za zgodę kontrahenta na prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy, pomimo nazywania jej karą umowną lub odszkodowaniem stanowi rodzaj odstępnego, traktowanego jako wynagrodzenie za usługi polegające na tolerowaniu faktu, że kontrahent skorzysta z prawa wcześniejszego rozwiązania umowy.

Na gruncie obowiązujących przepisów Ustawy VAT nie ma, co do zasady, wątpliwości, iż odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Inaczej będzie jednak, jeśli jego wypłata związana jest czynnością, działaniem otrzymującego daninę. Zgodnie bowiem z art.8 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT za usługę należy traktować także działanie polegające na tolerowaniu określonych czynności lub sytuacji.

W interpretacji z 8 kwietna 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP1/443-166/14-2/MW) analizował sytuację, w której odstępne należne jest na podstawie łączącej strony umowy zobowiązaniowej, na podstawie której za zgodę na odstąpienie sprzedającego od zawartej umowy, podatnikowi należna jest kwota odstępnego, stanowiąca jego wynagrodzenie.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Organ podatkowy uznał, iż w takim stanie rzeczy spełnione zostaną niezbędne warunki, aby czynność w postaci możliwości za odstąpienie od umowy sprzedaży towarów za wynagrodzeniem uznać za świadczenie usług w rozumieniu Ustawy VAT. Zapłacona kwota stanowi bowiem wynagrodzenie za usługę polegającą na zaniechaniu wykonania świadczenia polegającego na odstąpieniu od realizacji umowy. Podatnik natomiast z tytułu zaniechania wykonania tej czynności, otrzyma rzeczywiste wynagrodzenie, co czyni tę czynność odpłatną. Takie bowiem odpłatne zachowanie na rzecz innej osoby polegające na tolerowaniu określonych zachowań kontrahenta (odstąpienie od umowy), które jest dokonywane przez podatnika w sferze prowadzonej działalności gospodarczej – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższy pogląd jest podzielany także przez orzecznictwo sądowe.

Tym samym, otrzymując jakiekolwiek odszkodowanie czy karę umowną należy zbadać, czy przypadkiem nie świadczymy opodatkowanej VAT usługi.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Przedsiębiorco, czy odpowiednio chronisz tajemnicę(...)

Czytaj więcej →

Obowiązek informacyjny i nowe klauzule(...)

Czytaj więcej →

Problem z ustaleniem charakteru gruntu(...)

Czytaj więcej →

RODO – czego robić nie(...)

Czytaj więcej →

Przekształcenie umów zawartych przed 22(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami