Ograniczone prawo do odliczenia VAT od paliwa zużytego do auta demonstracyjnego22.09.2014

Minister Finansów twierdzi, że w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na nabycie paliwa do napędu samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży, jeśli służy on przed tą odsprzedażą jako pojazd przeznaczony do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, należy prowadzić w odniesieniu do tego pojazdu ewidencję jego przebiegu.

 

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, przedmiotem której są samochody osobowe. Samochody zakupione w celu odsprzedaży mogą być przed sprzedażą używane w celach demonstracyjnych (np. dojazd próbny, w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych). Podstawowy i wyłączny cel, w jakim samochody te są nabywane, nie ulega jednak zmianie. Wnioskodawca zapytał czy ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomocą jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

W ocenie MF, fakt przeznaczenia pojazdu do odsprzedaży, w przypadku, gdy przed jego sprzedażą Wnioskodawca użytkuje/wykorzystuje go do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych nie świadczy o użytku pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Zatem w celu dokonania pełnego odliczenia muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

 

Zdaniem MF „użycie wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, testowa demonstracyjna, itp.) Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do sprzedaży, ale przed jej dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny (próbny, testowy), nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca – w celu uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na nabycie paliwa do napędu samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży, jeśli służy on przed tą odsprzedażą jako pojazd przeznaczony do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych – ma obowiązek prowadzenia
w odniesieniu do tego pojazdu ewidencji jego przebiegu.”

Skoro pytający nie prowadzi odpowiedniej ewidencji i nie złożył informacji VAT-26, to w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów osobowych w czasie wykorzystywania ich do jazd próbnych, testowych i demonstracyjnych.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 sierpnia 2014 r., nr IPTPP4/443-359/14-6/JM.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Kolejna zmiana Ustawy VAT

Czytaj więcej →

Podstawa opodatkowania VAT obejmuje cenę(...)

Czytaj więcej →

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy(...)

Czytaj więcej →

Korekta VAT in plus –(...)

Czytaj więcej →

Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami