Okoliczności potwierdzające obiektywnie brak możliwości użytku prywatnego pojazdu samochodowego21.07.2014

Od 1 kwietnia 2014 r. przepisy Ustawy VAT nie określają, w jaki sposób należy zapewnić wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w firmie samochodów dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Określone jednak przez podatnika zasady używania samochodów muszą obiektywnie potwierdzać, że jest on wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku. 

W broszurze opublikowanej na stronach www. Ministerstwa Finansów potwierdzono, że nowela Ustawy VAT nie określa, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przykładowo, może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania pojazdów dla jego celów.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 20 czerwca 2014 r. (nr ILPP2/443-80/14-8/AK). Mimo, iż interpretacja dotyczy zakupionego w marcu 2014 r. motocykla oraz zakupu paliwa, to tezy będą aktualne również w odniesieniu do innych pojazdów o masie całkowitej poniżej 3.500 tony. Według organu podatkowego okolicznościami potwierdzającymi obiektywnie brak możliwości użytku prywatnego może być przykładowo:

  • obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingach przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pracowników, bez możliwości ich pobrania poza tymi godzinami, w tym w weekendy, na cele inne niż wyłącznie działalność przedsiębiorstwa,
  • nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, przykładowo za pomocą GPS,
  • w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów – brak rejestracji tych pojazdów, uniemożliwiający ich poruszanie się po drogach, a w przypadku ich rejestracji – brak możliwości użycia tych pojazdów na cele prywatne; nie mogą to być zatem np. samochody demonstracyjne używane przez pracownika dealera do dojazdów do pracy;
  • w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest wynajem tych pojazdów – określenie reguł wykluczających użytek prywatny,
  • używanie (w przypadku pojazdów tzw. lotniskowych) przez służby lotniska pojazdów do przemieszczania się po płycie lotniska, bez możliwości opuszczania przez te pojazdy terenu lotniska.

Interpretacje indywidualne

Zapoznaj się z usługą

 

Według wnioskodawcy okolicznościami potwierdzającymi brak możliwości użytkowania pojazdu do celów prywatnych będą określone zasady użytkowania, oświadczenie podatnika wyrażone w deklaracji VAT-26 oraz prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 oraz 6, 7 i 8 Ustawy VAT. Zainteresowany wprowadził „Regulamin użytkowania pojazdów służbowych”, zgodnie z którym zakazane jest użytkowanie pojazdu do celów prywatnych i jako takie wiązać się będzie z sankcjami finansowymi oraz dyscyplinarnymi. Wnioskodawca będzie nadzorował użytkowanie pojazdu poprzez kontrolę jego rzeczywistego przebiegu i trasy odnotowanej w książce przebiegu pojazdu służbowego oraz poprzez kontrolę, czy wskazana trasa stanowi wykonywanie obowiązków służbowych.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu te okoliczności pozwalają na uznanie, iż według nowego stanu prawnego – gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a jego użytek prywatny nie byłby dopuszczalny – podatnikowi przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Odpłatne wynajęcie pracownikowi samochodu służbowego(...)

Czytaj więcej →

Dyspozycyjność pracownika używającego samochód służbowy(...)

Czytaj więcej →

Nowa definicja pojazdu samochodowego w(...)

Czytaj więcej →

Kiedy dokonać zgłoszenia pojazdu do(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami