PCC od zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej16.02.2015

W ubiegły wtorek zapadł kolejny pozytywny dla podatników wyrok w kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki komandytowo-akcyjnej. 

O co toczy(ł) się spór?

Co do zasady, w przypadku wnoszenia wkładów do spółek osobowych podstawą opodatkowania jest wartość wnoszonych wkładów. Wniesienie wkładu do spółki kapitałowej również jest opodatkowane, lecz podstawą opodatkowania jest wartość o jaką podwyższany jest kapitał zakładowy, bez ewentualnego agio (nadwyżki wartości wnoszonych wkładów nad niższą wartością nominalną obejmowanych udziałów/akcji). W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kwestia ta nie jest już tak oczywista. Należy bowiem zauważyć, że spółka ta z jednej strony jest spółką osobową, ale jednocześnie posiada wiele cech spółek kapitałowych, w tym istnieje w niej instytucja kapitału zakładowego. Niejednoznaczny kształt przepisów Ustawy PCC powoduje, że istnieją wątpliwości czy opodatkowana powinna być wartość wnoszonego do SKA wkładu, czy też jedynie wartość nominalna emitowanych akcji (tylko ta część wkładu, która jest przekazywana na kapitał zakładowy).

Niekorzystna wykładnia przepisów podatkowych

Organy podatkowe obecnie skłaniają się ku niekorzystnej dla podatników wykładni i wskazują, że opodatkowana powinna być wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Tak też było w przypadku notariusza, pełniącego rolę płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, któremu w trakcie kontroli podatkowej urząd skarbowy zakwestionował poprawność ustalenia podstawy naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmianą umowy spółki komandytowo-akcyjnej.

Doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Opodatkowanie zmiany umowy SKA

Kwestia opodatkowania zmiany umowy SKA jest na tyle wątpliwa, że już wiele miesięcy temu, za pośrednictwem WSA w Krakowie trafiła  aż przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Ministrowi Finansów).  Sam spór ma bowiem swoje podłoże w interpretacji przepisów dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, a co za tym idzie ich implementacji do polskiego porządku prawnego (Ustawy PCC). Od tego czasu wiele sądów administracyjnych wstrzymywało wydawanie orzeczeń w podobnych sprawach czekając na rozstrzygnięcie owego sporu przez Trybunał. Ale nie wszystkie. Przykładem tego jest kolejne, pozytywne dla podatników rozstrzygnięcie, tym razem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, które zapadło w ubiegły wtorek. Do owego rozstrzygnięcia bez wątpienia przyczyniła się opinia rzecznika generalnego M. Niila Jaaskinen’a, wydana na prośbę Trybunału, w której stwierdzono, że spółka komandytowo-akcyjna prawa polskiego, której tylko część kapitału i wspólników może spełniać przesłanki przewidziane przez rzeczone przepisy, powinna być uważana za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7. Stanowisko przedstawione w opinii rzecznika daje bowiem duże szanse na pozytywne rozpatrzenie owego sporu przez sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co skutkować powinno zmianą linii interpretacyjnej organów podatkowych w tym zakresie.

W rezultacie podatnicy, którzy dokonali podwyższenia kapitału spółek komandytowo-akcyjnych z agio, tj. w zamian za wniesiony wkład otrzymali akcje o wartości nominalnej niższej o wartości wnoszonego wkładu i zapłacili podatek od całkowitej wartości wniesionego wkładu lub też jeżeli przedmiotem wkładu były udziały/akcje albo przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, mają zatem szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku PCC.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Wkład do spółki jawnej lub(...)

Czytaj więcej →

Nie odkładajmy terminu złożenia wniosku(...)

Czytaj więcej →

Trybunał Sprawiedliwości UE otwiera podatnikom(...)

Czytaj więcej →

Imprezy integracyjne bez PIT dla(...)

Czytaj więcej →

Dostawy łańcuchowe – „przyporządkowanie” transportu(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami