Pociąg do funduszy – konkurs „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”06.10.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosili nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Co można realizować w ramach wsparcia?

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektu mogą być wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i/ lub prac rozwojowych, koszty podwykonawstwa rozumianego, jako zlecenie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie, odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty budynków i gruntów w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, koszty materiałów.

Zakres tematyczny projektów objętych wsparciem:

  1. Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego
  2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko
  3. Zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych
  4. Zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich
  5. Usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej

Doradztwo europejskie

Zapoznaj się z usługą

 

Dla kogo jest przeznaczone wsparcie?

Dofinansowanie w ramach konkursu skierowane do jest do konsorcjów. W skład konsorcjum muszą wejść co najmniej 2 podmioty: przedsiębiorstwo i jednostka naukowa lub co najmniej 2 jednostki naukowe.

Wartość projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi:

Nabór wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane w okresie od 30 października 2017r. do 29 grudnia 2017r. (do godz.16:00).

 
AUTOR: Natalia Kiszkiel, Asystent ds. funduszy unijnych, Doradztwo Europejskie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Sieć otwartych innowacji w Programie(...)

Czytaj więcej →

„Szybka ścieżka” dla przedsiębiorstw po(...)

Czytaj więcej →

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w(...)

Czytaj więcej →

Wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w(...)

Czytaj więcej →

„Biznes na obcasach” szansą dla(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami